ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТI - ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА


1. Този раздел съдържа информация, свързана с методите за управление на VitaStrong.it във връзка с обработката на данни на потребителите на VitaStrong.it .

2. Тази информация е валидна и за целите на член 13 от Регламент (ЕС) №. 2016/679, относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни, както и свободното движение на такива данни, за субекти, които взаимодействат с VitaStrong.it и могат да бъдат достигнати на адреса, съответстващ на началната страница:

www.vitastrong.it

3. Информацията се предоставя само за VitaStrong.it , а не за други уебсайтове, които могат да бъдат посетени от потребителя чрез съдържащите се в тях връзки.

4. Целта на този документ е да предостави информация относно методите, времето и естеството на информацията, която администраторите на данни трябва да предоставят на потребителите при свързване към уеб страниците на VitaStrong.it , независимо от целта на самата връзка, съгласно италианското и европейското законодателство.

5. Информацията може да претърпи промени поради въвеждането на нови разпоредби в това отношение, затова потребителят се приканва периодично да проверява тази страница.

6. Ако потребителят е на възраст под 14 години, съгласно чл. 8, в. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и на чл. 2 - Quinquies от Законодателен указ 196/2003, изменен със Законодателен указ 181/18, ще трябва да легитимира своето съгласие чрез разрешението на родителите или настойниците.II - ОБРАБОТКА НА ДАННИ


1 - Собственик на данните

1. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, служба или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни. Той се грижи и за профилите за сигурност.

2. По отношение на този уебсайт администратор на данни е: Globax Nutrition SRL, като за всякакви разяснения или упражняване на правата на потребителя, той може да се свърже с него на следния имейл адрес: [email protected] .


2 – Отговаря за обработката на данни

1. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, служба или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

2. Съгласно член 28 от Регламент (ЕС) №. 2016/679, след назначаване на собственика на данните, администраторът на данни на сайта VitaStrong.it е: Globax Nutrition SRL


3 - Място на обработка на данните

1. Обработката на данни, генерирани от използването на VitaStrong.it, се извършва на Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, Сан Марино

2. При необходимост данните, свързани с услугата бюлетин, могат да бъдат обработвани от администратора или определени от него субекти за тази цел в съответния офис.III
- БИСКВИТКИ


1 - Тип бисквитки

1. Уебсайтът VitaStrong.it използва бисквитки, за да направи сърфирането на потребителя по-лесно и по-интуитивно: бисквитките са малки текстови низове, използвани за запаметяване на информация, която може да засяга потребителя, неговите предпочитания или достъпа на устройството до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон) и се използват главно за приспособяване на функционирането на сайта към очакванията на потребителя, предлагайки по-персонализирано изживяване при сърфиране и запаметяване на направените преди това избори.

2. Бисквитката се състои от малък набор от данни, прехвърлени към браузъра на потребителя от уеб сървър и могат да бъдат прочетени само от сървъра, извършил прехвърлянето. Това не е изпълним код и не предава вируси.

3. Бисквитките не записват никаква лична информация и никакви идентифициращи данни няма да бъдат съхранявани. Ако желаете, можете да предотвратите записването на някои или всички бисквитки. В този случай обаче използването на сайта и предлаганите услуги може да бъде компрометирано. За да продължите, без да променяте опциите, свързани с бисквитките, просто продължете да разглеждате.

По-долу са видовете бисквитки, които сайтът използва:


2 - Технически бисквитки

1. Има много технологии, използвани за съхраняване на информация на компютъра на потребителя, която след това се събира от сайтовете. Сред тях най-известните и най-използваните са HTML бисквитките. Те се използват за навигация и за улесняване на достъпа и използването на сайта от потребителя. Те са необходими за предаване на съобщения по електронната мрежа или за предоставяне на доставчика на заявената от клиента услуга.

2. Настройките за управление или деактивиране на бисквитките може да варират в зависимост от използвания интернет браузър. Във всеки случай, потребителят може да управлява или да поиска общото деактивиране или анулиране на бисквитките, като промени настройките на своя интернет браузър. Това деактивиране може да забави или да попречи на достъпа до някои части на сайта.

3. Използването на технически бисквитки позволява безопасно и ефективно използване на сайта.

4. Бисквитките, които се вмъкват в браузъра и се препредават чрез Google Analytics или чрез услугата за статистика на блогъри или подобни, са технически само ако се използват за целите на оптимизирането на сайта директно от собственика на сайта, който ще може да събира информация в обобщена форма на броя на потребителите и начина, по който посещават сайта. При тези условия за аналитични бисквитки се прилагат същите правила по отношение на информацията и съгласието, както за техническите бисквитки.

5. От гледна точка на продължителността могат да се разграничат временните сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично в края на сесията на сърфиране и се използват за идентифициране на потребителя и следователно избягват влизането във всяка посетена страница и постоянните, които остават активни в компютъра до изтичане или анулиране от потребителя.

6. Може да се инсталират сесийни бисквитки, за да се позволи достъп и постоянство в запазената зона на портала като удостоверен потребител.

7. Те не се запаметяват постоянно, а изключително за продължителността на навигацията до затваряне на браузъра и изчезват при затварянето му. Използването им е строго ограничено до предаване на идентификатори на сесии, състоящи се от произволни числа, генерирани от сървъра, необходими за безопасно и ефективно изследване на сайта.


3 - Бисквитки на трети страни

1. Във връзка с произхода, бисквитките, изпратени до браузъра директно от сайта, който посещавате, могат да бъдат разграничени от тези на трети страни, изпратени до вашия компютър от други сайтове, а не от този, който посещавате.

2. Постоянните бисквитки често са бисквитки на трети страни.

3. Повечето бисквитки на трети страни се състоят от бисквитки за проследяване, използвани за идентифициране на поведението онлайн, разбиране на интересите и следователно персонализиране на рекламни оферти за потребителите.

4. Може да се инсталират аналитични бисквитки на трети страни. Те се изпращат от домейни на гореспоменатите трети страни, външни за сайта.

5. Аналитични бисквитки на трети страни се използват за откриване на информация за поведението на потребителите на VitaStrong.it . Анкетата се провежда анонимно, за да се следи ефективността и да се подобри използваемостта на сайта. Бисквитките за профилиране на трети страни се използват за създаване на потребителски профили, за да се предлагат рекламни съобщения в съответствие с избора, изразен от самите потребители.

6. Използването на тези бисквитки се ръководи от правилата, установени от самите трети страни, поради което потребителите се приканват да прочетат информацията за поверителност и указанията за управление или деактивиране на бисквитките, публикувани на съответните уеб страници.


4 - Профилиращи бисквитки

1. Профилиращите бисквитки са тези, които създават потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, показани от потребителя, докато сърфира в мрежата.

2. Когато се използват тези видове бисквитки, потребителят трябва да даде изрично съгласие.

3. Прилагат се член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 122 от Кодекса за защита на данните.IV - ОБРАБОТВАНИ ДАННИ


1 - Режим на обработка на данни

1. Както всички уебсайтове, този сайт също използва регистрационни файлове, в които информацията, събрана по автоматизиран начин, се съхранява по време на посещенията на потребителите. Събраната информация може да бъде следната:

- адрес на интернет протокол (IP);
- тип браузър и параметри на устройството, използвано за връзка със сайта;
- име на доставчика на интернет услуги (ISP);
- дата и час на посещение;
- уеб страница на произход на посетителя (реферал) и изход;
- евентуално броя на кликванията.

2. Горепосочената информация се обработва в автоматизирана форма и се събира в изключително обобщена форма, за да се провери правилното функциониране на сайта и от съображения за сигурност. Тази информация ще се третира въз основа на законните интереси на собственика.

3. За целите на сигурността (филтри за нежелана поща, защитни стени, откриване на вируси), автоматично записваните данни може евентуално да включват и лични данни като IP адрес, които могат да бъдат използвани в съответствие с приложимите закони, за да се блокират опити за увреждане на самия сайт или за причиняване на щети на други потребители или във всеки случай вредни дейности или дейности, съставляващи престъпление. Тези данни никога не се използват за идентифициране или профилиране на потребителя, а само за целите на защитата на сайта и неговите потребители, такава информация ще се третира въз основа на законните интереси на собственика.

4. Ако сайтът позволява вмъкване на коментари или в случай на специфични услуги, поискани от потребителя, включително възможността за изпращане на автобиография за евентуални работни отношения, сайтът автоматично открива и записва някои идентификационни данни на потребителя, включително имейл адреса. Тези данни са предназначени да бъдат предоставени доброволно от потребителя в момента на заявяване на предоставяне на услугата. С вмъкването на коментар или друга информация, потребителят изрично приема информацията за поверителност и по-специално се съгласява, че вмъкнатото съдържание се разкрива свободно и на трети страни. Получените данни ще бъдат използвани изключително за предоставяне на заявената услуга и само за времето, необходимо за предоставяне на услугата.

5. Информацията, която потребителите на сайта считат, че правят публично достояние чрез услугите и инструментите, които са им предоставени, се предоставят от потребителя съзнателно и доброволно, освобождавайки този сайт от всякаква отговорност по отношение на нарушения на закона. От потребителя зависи да провери дали има разрешение да въвежда лични данни на трети страни или съдържание, защитено от национални и международни стандарти.


2 - Цел на обработката на данните

1. Данните, събрани от сайта по време на неговата работа, се използват за целите, посочени по-горе и за следните цели:

Искане на данни за маркетингови цели

2. Запазването на данните ще се извършва за периода, който е строго необходим за постигане на гореспоменатата цел и във всеки случай не надвишава 2 години .

3. Данните, използвани за целите на сигурността (блокиране на опити за увреждане на сайта), се съхраняват за времето, строго необходимо за постигане на предварително посочената цел.


3 - Данни, предоставени от потребителя

1. Както е посочено по-горе, незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този сайт, включва последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и всички други лични данни, включени в съобщението .

2. Конкретна обобщена информация ще бъде постепенно докладвана или показвана на страниците на сайта, създаден за конкретни услуги при поискване.


4 - Поддръжка при конфигуриране на вашия браузър

1. Потребителят може също да управлява бисквитките чрез настройките на своя браузър. Изтриването на бисквитките от вашия браузър обаче може да премахне предпочитанията, които сте задали за сайта.

2. За повече информация и поддръжка можете също да посетите конкретната помощна страница на уеб браузъра, който използвате:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Приставки за социални мрежи

1. Този сайт също така включва добавки и/или бутони за социални мрежи, за да позволи лесно споделяне на съдържание в любимите ви социални мрежи. Тези плъгини са програмирани така, че да не задават бисквитки при достъп до страницата, за да се запази поверителността на потребителите. В крайна сметка бисквитките се задават, ако са предоставени от социалните мрежи, само когато потребителят използва ефективно и доброволно приставката. Имайте предвид, че ако потребителят разглежда, като е влязъл в социалната мрежа, той вече е дал съгласие за използването на бисквитки, предавани чрез този сайт, когато се е регистрирал в социалната мрежа.

2. Събирането и използването на информация, получена чрез плъгина, се уреждат от съответните политики за поверителност на социалните мрежи, които, моля, вижте:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. ВАШИТЕ ПРАВА


1. Изкуството. 13, гл. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 са изброени правата на потребителя.

2. Поради това сайтът VitaStrong.it възнамерява да информира потребителя за съществуването на правата на потребителя въз основа на следните членове от Регламент (ЕС) 2016/679:

а) На основание чл. 15, на правото на заинтересованото лице да поиска от собственика достъп до лични данни, на основание чл. 16 възможността за коригиране на предоставените данни, въз основа на чл. 18 възможността за интегриране или ограничаване на обработването, което го засяга, или да се противопостави, по законни причини, на тяхното третиране въз основа на чл. 21, освен правото на преносимост на данните на основание чл. 20 Регламент (ЕС);

б) право да поискате анулиране на основание член 17, трансформиране в анонимна форма или блокиране на данни, обработвани в нарушение на закона, включително данни, чието запазване не е необходимо във връзка с целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработени.

в) право на получаване на удостоверение, че операциите по актуализиране, коригиране, интегриране на данни, анулиране, блокиране на данни, трансформиране са били доведени до знанието, също по отношение на тяхното съдържание, на тези, на които данните са били съобщени или разпространени , освен в случаите, когато това изпълнение се окаже невъзможно или включва използването на средства, явно непропорционални на защитеното право.

3. Исканията могат да бъдат адресирани до администратора на данни, без формалности или алтернативно чрез формуляра, предоставен от Гаранта за защита на личните данни, или чрез изпращане на имейл на адрес: [email protected]

4. Ако лечението се основава на чл. 6, ал. 1, букв. а) – изрично съгласие за използване – или на чл. 9, ал. 2 букв. а) – изрично съгласие за използване на генетични, биометрични, свързани със здравето данни, разкриващи религиозни или философски убеждения или членство в съюз, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи – потребителят има право да оттегли съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на лечението въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

5. По същия начин, в случай на нарушение на закона, потребителят има право да подаде жалба до Гаранта за защита на личните данни, като орган, отговорен за наблюдение на обработката на данни в италианската държава.

6. За по-задълбочено разглеждане на вашите права вижте членове 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.ВИЕ. СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ


1. Този сайт обработва потребителските данни по законосъобразен и правилен начин, като приема подходящи мерки за сигурност, насочени към предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модификация или неоторизирано унищожаване на данни. Обработката се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, тясно свързани с посочените цели.

2. В допълнение към собственика, в някои случаи категории лица, участващи в организацията на сайта (административни, търговски, маркетингови, юридически, системни администратори) или външни субекти (като трети страни доставчици на технически услуги, куриери) могат да имат достъп до данните (пощенски услуги, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции).VII. ПРОМЕНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ


1. Този документ, който представлява политиката за поверителност на този сайт, е публикуван на адрес:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Може да подлежи на промени или актуализации. В случай на значителни промени и актуализации, те ще бъдат докладвани със специфични известия до потребителите.

3. Предишните версии на документа все още ще бъдат налични на тази страница.

4. Документът беше актуализиран на 21.11.2019 г. , за да се съобрази със съответните регулаторни разпоредби, и по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.