ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮI – INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ STRÁNKY


1. Tato část obsahuje informace týkající se metod správy VitaStrong.it s odkazem na zpracování dat uživatelů VitaStrong.it .

2. Tyto informace platí také pro účely článku 13 Nařízení (EU) č. 2016/679, týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a také s volným pohybem těchto údajů, pro subjekty, které komunikují s VitaStrong.it a jsou k zastižení na adrese odpovídající úvodní stránce:

www.vitastrong.it

3. Informace jsou poskytovány pouze pro VitaStrong.it a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů v nich obsažených.

4. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o způsobech, načasování a povaze informací, které musí správci údajů poskytnout uživatelům při připojení na webové stránky VitaStrong.it , bez ohledu na účel samotného připojení, podle italskou a evropskou legislativu.

5. Informace mohou doznat změn v důsledku zavedení nových předpisů v tomto ohledu, uživatel je proto vyzýván k pravidelné kontrole této stránky.

6. Pokud je uživatel mladší 14 let, v souladu s článkem 8, c.1 nařízení (EU) 2016/679, a čl. 2 - Quinquies z legislativního nařízení 196/2003, ve znění legislativního nařízení 181/18, bude muset svůj souhlas legitimovat prostřednictvím zmocnění rodičů nebo opatrovníků.II - ZPRACOVÁNÍ DAT


1 – Vlastník dat

1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Stará se také o bezpečnostní profily.

2. S ohledem na tyto webové stránky je správcem údajů: Globax Nutrition SRL a pro jakékoli upřesnění nebo uplatnění práv uživatele jej může kontaktovat na následující emailové adrese: [email protected] .


2 - Zodpovědnost za zpracování dat

1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů.

2. Podle článku 28 nařízení (EU) č. 2016/679, po jmenování vlastníka údajů je správcem údajů webu VitaStrong.it : Globax Nutrition SRL


3 - Místo zpracování údajů

1. Zpracování údajů generovaných používáním VitaStrong.it probíhá na adrese Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Údaje spojené se službou newsletteru může v případě potřeby zpracovávat správce údajů nebo jím určené subjekty k tomuto účelu na příslušném úřadě.III
- COOKIES


1 – Typ souborů cookie

1. Webové stránky VitaStrong.it používají soubory cookie, aby usnadnily a intuitivně procházely uživateli: soubory cookie jsou malé textové řetězce používané k zapamatování některých informací, které se mohou týkat uživatele, jeho preferencí nebo přístupu zařízení k internetu (počítač, tablet nebo mobilní telefon) a používají se hlavně k přizpůsobení fungování webu očekáváním uživatele, nabízí personalizovanější zážitek z prohlížení a zapamatování si dříve provedených voleb.

2. Soubor cookie se skládá z malého souboru dat přenesených do prohlížeče uživatele z webového serveru a může je číst pouze server, který přenos provedl. Není to spustitelný kód a nepřenáší viry.

3. Cookies nezaznamenávají žádné osobní údaje a nebudou ukládány žádné identifikovatelné údaje. Pokud si přejete, můžete zabránit ukládání některých nebo všech souborů cookie. V tomto případě však může být ohroženo používání stránek a nabízených služeb. Chcete-li pokračovat beze změny možností týkajících se souborů cookie, jednoduše pokračujte v procházení.

Níže jsou uvedeny typy souborů cookie, které web používá:


2 - Technické soubory cookie

1. K ukládání informací v počítači uživatele se používá řada technologií, které pak stránky shromažďují. Z nich nejznámější a nejpoužívanější jsou soubory cookie HTML. Používají se pro navigaci a pro usnadnění přístupu a používání stránky uživatelem. Jsou nezbytné pro přenos sdělení v elektronické síti nebo pro to, aby dodavatel mohl poskytnout službu požadovanou zákazníkem.

2. Nastavení správy nebo deaktivace cookies se může lišit v závislosti na používaném internetovém prohlížeči. Uživatel může každopádně spravovat nebo požádat o obecnou deaktivaci či zrušení cookies změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Tato deaktivace může zpomalit nebo znemožnit přístup do některých částí webu.

3. Používání technických cookies umožňuje bezpečné a efektivní používání stránek.

4. Soubory cookie, které se vkládají do prohlížeče a znovu se přenášejí prostřednictvím služby Google Analytics nebo prostřednictvím statistické služby bloggerů nebo podobně, jsou technické pouze tehdy, jsou-li použity pro účely optimalizace webu přímo vlastníkem webu, který bude moci shromažďovat informace v souhrnné podobě na počet uživatelů a způsob, jakým web navštěvují. Za těchto podmínek platí pro analytické soubory cookie, pokud jde o informace a souhlas, stejná pravidla jako pro technické soubory cookie.

5. Z hlediska délky trvání lze rozlišit dočasné soubory cookie relace, které se automaticky vymažou na konci relace prohlížení a používají se k identifikaci uživatele, a proto se vyhnou přihlašování na každou navštívenou stránku a ty trvalé, které zůstávají aktivní v PC až do vypršení platnosti nebo zrušení ze strany uživatele.

6. Soubory cookie relací mohou být instalovány, aby byl povolen přístup a stálost ve vyhrazené oblasti portálu jako ověřenému uživateli.

7. Neukládají se do paměti trvale, ale výhradně po dobu trvání navigace, dokud není prohlížeč zavřen, a zmizí, když je zavřen. Jejich použití je přísně omezeno na přenos identifikátorů relací sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem nezbytných pro bezpečné a efektivní prozkoumávání stránek.


3 – Soubory cookie třetích stran

1. Pokud jde o původ, soubory cookie odeslané do prohlížeče přímo ze stránky, kterou navštěvujete, lze odlišit od souborů cookie třetích stran odeslaných do vašeho počítače z jiných stránek, nikoli od těch, které navštěvujete.

2. Trvalé soubory cookie jsou často soubory cookie třetích stran.

3. Většina souborů cookie třetích stran se skládá ze sledovacích souborů cookie používaných k identifikaci online chování, pochopení zájmů, a tedy přizpůsobení reklamních nabídek pro uživatele.

4. Mohou být instalovány analytické soubory cookie třetích stran. Jsou odesílány z domén výše uvedených třetích stran mimo stránky.

5. Analytické soubory cookie třetích stran se používají ke zjišťování informací o chování uživatelů na VitaStrong.it . Průzkum probíhá anonymně, za účelem sledování výkonu a zlepšení použitelnosti webu. Profilovací soubory cookie třetích stran se používají k vytváření uživatelských profilů za účelem navrhování reklamních sdělení v souladu s volbami samotnými uživateli.

6. Používání těchto cookies se řídí pravidly stanovenými samotnými třetími stranami, proto jsou uživatelé vyzváni, aby si přečetli informace o ochraně osobních údajů a pokyny pro správu nebo deaktivaci cookies zveřejněných na příslušných webových stránkách.


4 - Profilování cookies

1. Profilovací cookies vytvářejí uživatelské profily a používají se k zasílání reklamních zpráv v souladu s preferencemi vyjádřenými uživatelem při surfování na internetu.

2. Při použití těchto typů souborů cookie musí uživatel dát výslovný souhlas.

3. Použije se článek 22 nařízení (EU) 2016/679 a článek 122 kodexu ochrany údajů.IV - DATA ZPRACOVÁNA


1 - Režim zpracování dat

1. Stejně jako všechny webové stránky i tato stránka využívá protokolové soubory, ve kterých jsou uchovávány informace shromážděné automatizovaným způsobem během návštěv uživatelů. Shromážděné informace mohou být následující:

- adresa internetového protokolu (IP);
- typ prohlížeče a parametry zařízení použitého pro připojení ke stránce;
- jméno poskytovatele internetových služeb (ISP);
- datum a čas návštěvy;
- webová stránka původu návštěvníka (doporučení) a odchodu;
- případně počet kliknutí.

2. Výše uvedené informace jsou zpracovávány v automatizované podobě a shromažďovány výhradně v agregované podobě za účelem ověření správného fungování stránek az bezpečnostních důvodů. S těmito informacemi bude nakládáno na základě oprávněných zájmů vlastníka.

3. Z bezpečnostních důvodů (spamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenávaná data případně zahrnovat také osobní údaje, jako je IP adresa, které by mohly být v souladu s platnými zákony použity k blokování pokusů o poškození stránky samotné nebo způsobit škodu jiným uživatelům nebo v každém případě škodlivé činnosti nebo činnosti představující trestný čin. Tyto údaje nejsou nikdy použity k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze za účelem ochrany stránek a jejich uživatelů, s těmito informacemi bude nakládáno na základě oprávněných zájmů vlastníka.

4. Pokud stránky umožňují vkládání komentářů, nebo v případě konkrétních služeb požadovaných uživatelem, včetně možnosti zaslání životopisu pro případný pracovní vztah, stránky automaticky zjišťují a evidují některé identifikační údaje uživatele, včetně e-mailové adresy. Tyto údaje jsou určeny k dobrovolnému poskytnutí uživatelem v době žádosti o poskytnutí služby. Vložením komentáře nebo jiné informace uživatel výslovně přijímá informace o ochraně osobních údajů, a zejména souhlasí s tím, aby vložený obsah byl volně zpřístupněn i třetím osobám. Přijaté údaje budou použity výhradně pro poskytnutí požadované služby a pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby.

5. Informace, které uživatelé stránek mají za to, že je zveřejňují prostřednictvím služeb a nástrojů, které jsou jim k dispozici, jsou poskytovány uživatelem vědomě a dobrovolně, čímž jsou tyto stránky zproštěny jakékoli odpovědnosti za jakékoli porušení zákona. Je na uživateli, aby si ověřil, že má oprávnění vkládat osobní údaje třetích stran nebo obsah chráněný národními a mezinárodními standardy.


2 - Účel zpracování dat

1. Údaje shromážděné webem během jeho provozu jsou používány pro účely uvedené výše a pro následující účely:

Žádost o údaje pro marketingové účely

2. Uchovávání údajů bude probíhat po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedeného účelu a v žádném případě nepřesahující 2 roky .

3. Údaje používané pro účely zabezpečení (blokování pokusů o poškození stránek) jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení dříve uvedeného účelu.


3 - Údaje poskytnuté uživatelem

1. Jak je uvedeno výše, nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách zahrnuje následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení žádostí, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě .

2. Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby.


4 - Podpora při konfiguraci prohlížeče

1. Uživatel může soubory cookie spravovat také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Vymazáním souborů cookie z vašeho prohlížeče však můžete odstranit předvolby, které jste pro web nastavili.

2. Pro více informací a podporu můžete také navštívit konkrétní stránku nápovědy webového prohlížeče, který používáte:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Pluginy sociálních sítí

1. Tato stránka také obsahuje pluginy a/nebo tlačítka pro sociální sítě, aby bylo možné snadno sdílet obsah na vašich oblíbených sociálních sítích. Tyto pluginy jsou naprogramovány tak, aby při přístupu na stránku nenastavovaly žádné soubory cookie, aby bylo chráněno soukromí uživatele. Soubory cookie jsou případně nastaveny, pokud tak sociální sítě poskytují, pouze tehdy, když uživatel efektivně a dobrovolně použije plugin. Mějte na paměti, že pokud uživatel prochází přihlášením na sociální síť, pak již při registraci na sociální síti souhlasil s používáním cookies přenášených prostřednictvím této stránky.

2. Shromažďování a používání informací získaných prostřednictvím pluginu se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů sociálních sítí, na které se prosím podívejte:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. VAŠE PRÁVA


1. Umění. 13, kap. 2 nařízení (EU) 2016/679 vyjmenovává práva uživatele.

2. Stránka VitaStrong.it má proto v úmyslu informovat uživatele o existenci práv uživatele, a to na základě následujících článků nařízení (EU) 2016/679:

a) Na základě čl. 15, o právu zájemce požádat vlastníka o přístup k osobním údajům na základě čl. 16 možnost opravy poskytnutých údajů na základě čl. 18 možnost integrace nebo omezení zpracování, které se ho týká, nebo z oprávněných důvodů nesouhlasit s jejich zpracováním na základě čl. 21, kromě práva na přenositelnost údajů na základě čl. 20 Nařízení (EU);

b) právo požadovat zrušení na základě článku 17, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně údajů, jejichž uchovávání není nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracováno.

c) právo získat potvrzení, že na operace aktualizace, opravy, integrace údajů, zrušení, blokování údajů, transformace byli upozorněni, a to i pokud jde o jejich obsah, těm, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné nebo zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu.

3. Žádosti lze adresovat správci údajů, a to bez formalit nebo alternativně pomocí formuláře poskytnutého Garantem pro ochranu osobních údajů nebo zasláním e-mailu na adresu: [email protected]

4. Pokud je léčba založena na umění. 6 odst. 1 písm. a) – výslovný souhlas s použitím – nebo na čl. 9 odst. 2 písm. a) – výslovný souhlas s použitím genetických, biometrických, zdravotních údajů odhalujících náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, odhalujících rasový nebo etnický původ, politické názory – uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zacházení na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

5. Stejně tak má uživatel v případě porušení zákona právo podat stížnost Garantovi pro ochranu osobních údajů, jakožto orgánu odpovědnému za sledování zpracování údajů v italském státě.

6. Podrobnější posouzení vašich práv naleznete v článcích 15–22 nařízení (EU) 2016/679.VY. ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANÝCH DAT


1. Tato stránka zpracovává uživatelská data zákonným a správným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření zaměřená na zabránění neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení dat. Zpracování se provádí pomocí IT a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a logikou, která se přesně vztahuje k uvedeným účelům.

2. Kromě vlastníka mohou mít v některých případech kategorie osob podílejících se na organizaci stránek (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí subjekty (např. třetí poskytovatelé technických služeb, kurýři) přístup k datům, poštovní služby, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).VII. ZMĚNY TOHOTO DOKUMENTU


1. Tento dokument, který tvoří zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, je zveřejněn na adrese:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Může podléhat změnám nebo aktualizacím. V případě významných změn a aktualizací budou tyto hlášeny s konkrétními upozorněními pro uživatele.

3. Předchozí verze dokumentu budou na této stránce stále dostupné.

4. Dokument byl aktualizován dne 21.11.2019 tak, aby byl v souladu s příslušnými regulačními ustanoveními, a zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679.