FORTROLIGHEDSPOLITIKI - OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIDES FORTROLIGHEDSPOLITIK


1. Dette afsnit indeholder information vedrørende VitaStrong.it 's styringsmetoder med henvisning til behandlingen af data fra VitaStrong.it -brugere.

2. Disse oplysninger er også gyldige i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 2016/679, om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger samt fri udveksling af sådanne data, for personer, der interagerer med VitaStrong.it og kan nås på adressen svarende til den indledende side:

www.https://vitastrong.it/da/

3. Oplysningerne gives kun til VitaStrong.it og ikke til andre websteder, som kan konsulteres af brugeren via links indeholdt deri.

4. Formålet med dette dokument er at give information om metoderne, timingen og arten af de oplysninger, som de dataansvarlige skal give brugerne ved tilslutning til VitaStrong.it -websiderne, uanset formålet med selve forbindelsen, iht. den italienske og europæiske lovgivning.

5. Oplysningerne kan undergå ændringer som følge af indførelsen af nye regler herom, brugeren opfordres derfor til med jævne mellemrum at tjekke denne side.

6. Hvis brugeren er under 14 år, i henhold til artikel 8, c.1 i forordning (EU) 2016/679, og i art. 2 - Quinquies af lovgivningsdekret 196/2003, som ændret ved lovdekret 181/18, skal legitimere sit samtykke gennem tilladelse fra forældre eller værger.II - DATABEHANDLING


1 - Ejer af dataene

1. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller andet organ, som individuelt eller sammen med andre fastlægger formål og midler til behandling af personoplysninger. Han tager sig også af sikkerhedsprofilerne.

2. Med hensyn til denne hjemmeside er den dataansvarlige: Globax Nutrition SRL, og for enhver afklaring eller udøvelse af brugerens rettigheder kan han kontakte ham på følgende e-mailadresse: [email protected] .


2 - Ansvarlig for databehandling

1. Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

2. I henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 2016/679, efter udnævnelse af dataejeren, er den dataansvarlige for VitaStrong.it -siden: Globax Nutrition SRL


3 - Sted for databehandling

1. Behandlingen af data genereret ved brug af VitaStrong.it foregår på Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Om nødvendigt kan de data, der er knyttet til nyhedsbrevstjenesten, behandles af den dataansvarlige eller af denne udpegede personer til dette formål på det relevante kontor.III
- COOKIES


1 - Type cookies

1. VitaStrong.it- webstedet bruger cookies til at gøre brugerens browsingoplevelse nemmere og mere intuitiv: cookies er små tekststrenge, der bruges til at huske nogle oplysninger, der kan vedrøre brugeren, dennes præferencer eller enhedens adgang til internettet (computer, tablet eller mobiltelefon) og bruges hovedsageligt til at tilpasse webstedets funktion til brugerens forventninger, tilbyde en mere personlig browsingoplevelse og huske de tidligere trufne valg.

2. En cookie består af et lille sæt data, der overføres til brugerens browser fra en webserver og kan kun læses af den server, der har foretaget overførslen. Det er ikke eksekverbar kode og transmitterer ikke vira.

3. Cookies registrerer ingen personlige oplysninger og identificerbare data vil ikke blive gemt. Hvis du ønsker det, kan du forhindre lagring af nogle eller alle cookies. Men i dette tilfælde kan brugen af webstedet og de tilbudte tjenester blive kompromitteret. For at fortsætte uden at ændre mulighederne for cookies, skal du blot fortsætte med at browse.

Nedenfor er de typer cookies, som webstedet bruger:


2 - Tekniske cookies

1. Der er talrige teknologier, der bruges til at gemme oplysninger på brugerens computer, som derefter indsamles af webstederne. Blandt disse er den bedst kendte og mest brugte HTML-cookies. De bruges til navigation og til at lette adgang og brug af siden for brugeren. De er nødvendige for transmissionen af kommunikation på det elektroniske netværk eller for, at leverandøren kan levere den service, kunden efterspørger.

2. Indstillingerne for at administrere eller deaktivere cookies kan variere afhængigt af den anvendte internetbrowser. Under alle omstændigheder kan brugeren administrere eller anmode om generel deaktivering eller annullering af cookies ved at ændre indstillingerne i sin internetbrowser. Denne deaktivering kan bremse eller forhindre adgang til nogle dele af webstedet.

3. Brugen af tekniske cookies tillader sikker og effektiv brug af siden.

4. De cookies, der indsættes i browseren og videresendes gennem Google Analytics eller gennem bloggers statistiktjeneste eller lignende, er kun tekniske, hvis de anvendes til webstedsoptimering direkte af webstedsejeren, som vil være i stand til at indsamle oplysninger i aggregeret form på antallet af brugere og hvordan de besøger siden. Under disse betingelser gælder de samme regler for analysecookies, hvad angår information og samtykke, som for tekniske cookies.

5. Med hensyn til varigheden kan der skelnes mellem midlertidige sessionscookies, som automatisk slettes i slutningen af browsing-sessionen og bruges til at identificere brugeren og derfor undgår at logge ind på hver besøgt side og de permanente, som forbliver aktive i pc'en indtil ved udløb eller annullering af brugeren.

6. Sessionscookies kan installeres for at tillade adgang og varighed i det reserverede område af portalen som en autentificeret bruger.

7. De huskes ikke permanent, men udelukkende for varigheden af navigationen, indtil browseren lukkes og forsvinder, når den lukkes. Deres brug er strengt begrænset til transmission af sessionsidentifikatorer bestående af tilfældige tal genereret af serveren, der er nødvendige for at tillade sikker og effektiv udforskning af webstedet.


3 - Tredjepartscookies

1. I forhold til oprindelsen kan de cookies, der sendes til browseren direkte fra det websted, du besøger, skelnes fra dem fra tredjeparter, der sendes til din computer fra andre websteder og ikke fra det, du besøger.

2. Permanente cookies er ofte tredjepartscookies.

3. De fleste tredjepartscookies består af sporingscookies, der bruges til at identificere onlineadfærd, forstå interesser og derfor tilpasse annonceringstilbud til brugerne.

4. Analytiske tredjepartscookies kan blive installeret. De sendes fra domæner tilhørende de førnævnte tredjeparter uden for webstedet.

5. Tredjeparts analytiske cookies bruges til at detektere oplysninger om brugeradfærd på VitaStrong.it . Undersøgelsen foregår anonymt for at overvåge ydeevnen og forbedre webstedets brugervenlighed. Tredjeparts profileringscookies bruges til at oprette brugerprofiler for at foreslå reklamebudskaber i overensstemmelse med de valg, som brugerne selv har givet udtryk for.

6. Brugen af disse cookies er underlagt reglerne opsat af tredjeparterne selv, derfor opfordres brugerne til at læse privatlivsoplysningerne og indikationerne for håndtering eller deaktivering af cookies offentliggjort på de respektive websider.


4 - Profileringscookies

1. Profileringscookies opretter brugerprofiler og bruges til at sende reklamebeskeder i overensstemmelse med de præferencer, som brugeren udtrykker, mens han surfer på nettet.

2. Når disse typer cookies anvendes, skal brugeren give udtrykkeligt samtykke.

3. Artikel 22 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 122 i databeskyttelsesloven finder anvendelse.IV - DATA BEHANDLET


1 - Databehandlingstilstand

1. Som alle hjemmesider gør denne side også brug af logfiler, hvor information indsamlet på en automatiseret måde opbevares under brugerbesøg. De indsamlede oplysninger kan være følgende:

- internetprotokol (IP) adresse;
- type browser og parametre for den enhed, der bruges til at oprette forbindelse til webstedet;
- navn på internetudbyderen (ISP);
- dato og tidspunkt for besøget;
- webside for den besøgendes oprindelse (henvisning) og udgang;
- eventuelt antallet af klik.

2. De førnævnte oplysninger behandles i en automatiseret form og indsamles i en udelukkende aggregeret form for at verificere, at siden fungerer korrekt, og af sikkerhedsmæssige årsager. Disse oplysninger vil blive behandlet på grundlag af ejerens legitime interesser.

3. Af sikkerhedsmæssige årsager (spamfiltre, firewalls, virusdetektion) kan de automatisk registrerede data muligvis også omfatte personlige data såsom IP-adressen, som i overensstemmelse med gældende lovgivning kan bruges til at blokere forsøg på at beskadige selve webstedet eller for at forårsage skade på andre brugere, eller under alle omstændigheder skadelige aktiviteter eller aktiviteter, der udgør en forbrydelse. Disse data bruges aldrig til identifikation eller profilering af brugeren, men kun med det formål at beskytte siden og dets brugere, sådanne oplysninger vil blive behandlet på grundlag af ejerens legitime interesser.

4. Hvis webstedet tillader indsættelse af kommentarer, eller i tilfælde af specifikke tjenester anmodet af brugeren, herunder muligheden for at sende Curriculum Vitae til et muligt arbejdsforhold, registrerer og registrerer webstedet automatisk nogle identifikationsdata for brugeren, inklusive e-mailadressen. Disse data er beregnet til at blive givet frivilligt af brugeren på tidspunktet for anmodning om levering af tjenester. Ved at indsætte en kommentar eller anden information accepterer brugeren udtrykkeligt privatlivsoplysningerne og accepterer især, at det indsatte indhold også frit videregives til tredjeparter. De modtagne data vil udelukkende blive brugt til levering af den ønskede tjeneste og kun i den tid, der er nødvendig for levering af tjenesten.

5. De oplysninger, som brugere af webstedet anser for at offentliggøre gennem de tjenester og værktøjer, der stilles til rådighed for dem, leveres af brugeren bevidst og frivilligt, hvilket fritager denne side fra ethvert ansvar vedrørende eventuelle overtrædelser af loven. Det er op til brugeren at verificere, at de har tilladelse til at indtaste personlige data fra tredjeparter eller indhold beskyttet af nationale og internationale standarder.


2 - Formål med databehandling

1. De data, der indsamles af webstedet under dets drift, bruges til de ovenfor angivne formål og til følgende formål:

Dataanmodning til markedsføringsformål

2. Opbevaring af data vil blive udført i den periode, der er strengt nødvendig for at opnå det førnævnte formål og under alle omstændigheder ikke overstige 2 år .

3. De data, der bruges til sikkerhedsformål (blokering af forsøg på at beskadige webstedet) opbevares i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at opnå det tidligere angivne formål.


3 - Data leveret af brugeren

1. Som angivet ovenfor indebærer den valgfri, eksplicitte og frivillige afsendelse af e-mails til de adresser, der er angivet på dette websted, efterfølgende erhvervelse af afsenderens adresse, der er nødvendig for at besvare anmodninger, samt alle andre personlige data inkluderet i meddelelsen .

2. Specifikke oversigtsoplysninger vil gradvist blive rapporteret eller vist på siderne på webstedet, der er oprettet til bestemte tjenester efter anmodning.


4 - Support til konfiguration af din browser

1. Brugeren kan også administrere cookies gennem indstillingerne i sin browser. Sletning af cookies fra din browser kan dog fjerne de præferencer, du har angivet for webstedet.

2. For mere information og support kan du også besøge den specifikke hjælpeside for den webbrowser, du bruger:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Plugins til sociale netværk

1. Denne side indeholder også plugins og/eller knapper til sociale netværk, for at tillade nem deling af indhold på dine foretrukne sociale netværk. Disse plugins er programmeret til ikke at sætte nogen cookies, når de tilgår siden, for at beskytte brugernes privatliv. Til sidst sættes cookies, hvis det leveres af sociale netværk, kun når brugeren gør effektiv og frivillig brug af plugin'et. Husk, at hvis brugeren browser ved at være logget ind på det sociale netværk, har han allerede givet sit samtykke til brugen af cookies, der overføres via dette websted, når han registrerer sig på det sociale netværk.

2. Indsamling og brug af oplysninger opnået gennem plugin er underlagt de respektive privatlivspolitikker for de sociale netværk, hvortil der henvises til:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. DINE RETTIGHEDER


1. Kunsten. 13, kap. 2 i forordning (EU) 2016/679 angiver brugerens rettigheder.

2. VitaStrong.it- siden har derfor til hensigt at informere brugeren om eksistensen af brugerens rettigheder baseret på følgende artikler i forordning (EU) 2016/679:

a) På grundlag af art. 15, om den interesserede parts ret til at anmode ejeren om indsigt i personoplysninger baseret på art. 16 muligheden for at berigtige de afgivne data, baseret på art.18 muligheden for at integrere eller begrænse den behandling, der vedrører ham, eller at modsætte sig, af legitime grunde, deres behandling baseret på art. 21, foruden retten til dataportabilitet efter art. 20 Forordning (EU);

b) ret til at anmode om annullering på grundlag af artikel 17, omdannelse til anonym form eller blokering af data behandlet i strid med loven, herunder data, hvis opbevaring ikke er nødvendig i forhold til de formål, hvortil dataene er blevet indsamlet eller efterfølgende behandlet.

c) retten til at opnå certificering af, at operationerne vedrørende opdatering, berigtigelse, integration af data, annullering, blokering af data, transformation er blevet gjort opmærksom på, også hvad angår deres indhold, af dem, til hvem dataene er blevet kommunikeret eller formidlet , undtagen i det tilfælde, hvor denne opfyldelse viser sig umulig eller involverer anvendelse af midler, der åbenbart står i misforhold til den beskyttede rettighed.

3. Anmodninger kan rettes til den dataansvarlige, uden formaliteter eller alternativt ved at bruge den formular, som Garanten for Beskyttelse af Personoplysninger har stillet til rådighed, eller ved at sende en e-mail til adressen: [email protected]

4. Hvis behandlingen er baseret på art. 6, stk. 1, let. a) – udtrykkeligt samtykke til brug – eller på art. 9, stk. 2 let. a) – udtrykkeligt samtykke til brug af genetiske, biometriske, sundhedsrelaterede data, der afslører religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskab, afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger – brugeren har ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid uden at det berører lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen.

5. Ligeledes har brugeren i tilfælde af overtrædelse af loven ret til at indgive en klage til Garanten for Beskyttelse af Persondata, som den myndighed, der er ansvarlig for overvågning af databehandling i den italienske stat.

6. For en mere dybdegående undersøgelse af dine rettigheder, se artikel 15-22 i forordning (EU) 2016/679.DU. SIKKERHED FOR DATA


1. Dette websted behandler brugerdata på en lovlig og korrekt måde, ved at vedtage passende sikkerhedsforanstaltninger, der sigter mod at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret ødelæggelse af data. Behandlingen udføres ved hjælp af IT- og/eller telematikværktøjer, med organisatoriske metoder og med logik, der nøje er relateret til de angivne formål.

2. Ud over ejeren kan i nogle tilfælde kategorier af personer, der er involveret i organisationen af webstedet (administrative, kommercielle, marketing, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (såsom tredjeparts tekniske tjenesteudbydere, kurerer) have adgang til data, posttjenester, hostingudbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer).VII. ÆNDRINGER I DETTE DOKUMENT


1. Dette dokument, som udgør dette websteds privatlivspolitik, er offentliggjort på adressen:

https://vitastrong.it/da/content/7-privacy-policy

2. Det kan være genstand for ændringer eller opdateringer. I tilfælde af væsentlige ændringer og opdateringer vil disse blive rapporteret med specifikke meddelelser til brugerne.

3. Tidligere versioner af dokumentet vil stadig være tilgængelige på denne side.

4. Dokumentet blev opdateret den 21/11/2019 for at overholde de relevante lovbestemmelser, og især i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.