ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥI - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ


1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης του VitaStrong.it με αναφορά στην επεξεργασία δεδομένων των χρηστών του VitaStrong.it .

2. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για άτομα που αλληλεπιδρούν με το VitaStrong.it και μπορούν να προσεγγιστούν στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα:

www.vitastrong.it

3. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το VitaStrong.it και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτό.

4. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους, το χρόνο και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν στους χρήστες οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά τη σύνδεση στις ιστοσελίδες του VitaStrong.it , ανεξάρτητα από τον σκοπό της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5. Οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων κανονισμών σχετικά με αυτό, επομένως ο χρήστης καλείται να ελέγχει περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

6. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 14 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και του άρθ. 2 - Οι Quinquies του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 181/18, θα πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή κηδεμόνων.II - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1 - Κάτοχος των Δεδομένων

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης φροντίζει για τα προφίλ ασφαλείας.

2. Όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: Globax Nutrition SRL και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] .


2 - Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2016/679, κατόπιν διορισμού του κατόχου δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του ιστότοπου VitaStrong.it είναι: Globax Nutrition SRL


3 - Τόπος επεξεργασίας δεδομένων

1. Η επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από τη χρήση του VitaStrong.it πραγματοποιείται στη Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τα υποκείμενα που ορίζει για το σκοπό αυτό στο αρμόδιο γραφείο.III
- ΜΠΙΣΚΟΤΑ


1 - Τύπος cookies

1. Ο ιστότοπος VitaStrong.it χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη πιο εύκολη και διαισθητική: τα cookies είναι μικρές συμβολοσειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή την πρόσβαση της συσκευής στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για να προσαρμόσουν τη λειτουργία του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημονεύοντας τις επιλογές που έγιναν προηγουμένως.

2. Ένα cookie αποτελείται από ένα μικρό σύνολο δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που πραγματοποίησε τη μεταφορά. Δεν είναι εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.

3. Τα cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και τυχόν αναγνωρίσιμα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.

Ακολουθούν οι τύποι cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος:


2 - Τεχνικά cookies

1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, το πιο γνωστό και πιο χρησιμοποιημένο είναι αυτό των HTML cookies. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητες για τη μετάδοση των επικοινωνιών στο ηλεκτρονικό δίκτυο ή για να παρέχει ο προμηθευτής την υπηρεσία που ζητά ο πελάτης.

2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου.

3. Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου.

4. Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αναμεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών bloggers ή παρόμοιων στοιχείων είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται για σκοπούς βελτιστοποίησης ιστότοπου απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου, ο οποίος θα μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα cookies αναλυτικών στοιχείων, όσον αφορά τις πληροφορίες και τη συγκατάθεση, όπως και για τα τεχνικά cookies.

5. Από την άποψη της διάρκειας, διακρίνονται τα προσωρινά cookies περιόδου λειτουργίας τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου σύνδεσης περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη και επομένως αποφεύγεται η σύνδεση σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται και σε μόνιμα που παραμένουν ενεργά στο τον υπολογιστή μέχρι τη λήξη ή την ακύρωση από τον χρήστη.

6. Ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies περιόδου λειτουργίας για να επιτρέπεται η πρόσβαση και η μονιμότητα στην δεσμευμένη περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.

7. Δεν απομνημονεύονται μόνιμα αλλά αποκλειστικά για τη διάρκεια της πλοήγησης μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης και εξαφανίζονται όταν το ίδιο κλείσει. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.


3 - Cookies τρίτων

1. Σε σχέση με την προέλευση, τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε διακρίνονται από αυτά τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.

2. Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτων.

3. Τα περισσότερα cookie τρίτων αποτελούνται από cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και συνεπώς την προσαρμογή των διαφημιστικών προσφορών για τους χρήστες.

4. Μπορεί να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τομείς των προαναφερθέντων τρίτων εκτός του ιστότοπου.

5. Τα αναλυτικά cookies τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο VitaStrong.it . Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου. Τα cookies προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που εκφράζουν οι ίδιοι οι χρήστες.

6. Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα ίδια τα τρίτα μέρη, επομένως, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πληροφορίες απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις σχετικές ιστοσελίδες.


4 - Προφίλ των cookies

1. Τα cookies προφίλ δημιουργούν προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

2. Όταν χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι cookies, ο χρήστης πρέπει να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

3. Εφαρμόζονται το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 122 του Κώδικα Προστασίας Δεδομένων.IV - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1 - Λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων

1. Όπως όλοι οι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία διατηρούνται πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τις επισκέψεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

- Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP),
- τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις παραμέτρους της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον ιστότοπο.
- όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP)·
- ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
- ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος.
- πιθανώς ο αριθμός των κλικ.

2. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες επεξεργάζονται σε αυτοματοποιημένη μορφή και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται με βάση τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποκλειστούν οι προσπάθειες πρόκλησης βλάβης σε τον ίδιο τον ιστότοπο ή να προκαλέσει ζημιά σε άλλους χρήστες ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβείς δραστηριότητες ή δραστηριότητες που συνιστούν έγκλημα. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ή τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για τον σκοπό της προστασίας του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται με βάση τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής Βιογραφικού σημειώματος για πιθανή σχέση εργασίας, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη , συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email. Αυτά τα δεδομένα προορίζονται να παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη τη στιγμή που θα ζητήσει την παροχή της υπηρεσίας. Με την εισαγωγή ενός σχολίου ή άλλων πληροφοριών, ο χρήστης αποδέχεται ρητά τις πληροφορίες απορρήτου και ειδικότερα συμφωνεί ότι τα περιεχόμενα που εισάγονται κοινοποιούνται ελεύθερα και σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.

5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει του και οικειοθελώς, απαλλάσσοντας τον ιστότοπο από κάθε ευθύνη σχετικά με τυχόν παραβάσεις του νόμου. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.


2 - Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

1. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αίτημα δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ

2. Η διατήρηση των δεδομένων θα πραγματοποιείται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 2 έτη .

3. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (προσπάθειες αποκλεισμού βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.


3 - Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

1. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα .

2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχει ρυθμιστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.


4 - Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

1. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαχειρίζεται τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας θα μπορούσε να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τον ιστότοπο.

2. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

1. Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει επίσης πρόσθετα ή/και κουμπιά για κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου στα αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα πρόσθετα είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε να μην ορίζονται cookies κατά την πρόσβαση στη σελίδα, για την προστασία του απορρήτου των χρηστών. Τελικά, τα cookies ορίζονται, εάν παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, μόνο όταν ο χρήστης κάνει αποτελεσματική και εθελοντική χρήση της προσθήκης. Λάβετε υπόψη ότι εάν ο χρήστης περιηγείται όντας συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, τότε έχει ήδη συναινέσει στη χρήση cookies που μεταφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου κατά την εγγραφή του στο κοινωνικό δίκτυο.

2. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της προσθήκης διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, στις οποίες παρακαλούμε ανατρέξτε:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ


1. Η τέχνη. 13, κεφ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 απαριθμεί τα δικαιώματα του χρήστη.

2. Ως εκ τούτου, ο ιστότοπος VitaStrong.it σκοπεύει να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη των δικαιωμάτων του χρήστη, με βάση τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

α) Με βάση το άρθρ. 15, του δικαιώματος του ενδιαφερόμενου να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, βάσει του άρθ. 16 τη δυνατότητα διόρθωσης των παρεχόμενων δεδομένων, βάσει του άρθρου 18 τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας που τον αφορά, ή αντίθεσης, για νόμιμους λόγους, της μεταχείρισής τους βάσει του άρθ. 21, πέραν του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων βάσει του άρθ. 20 Κανονισμός (ΕΕ).

β) το δικαίωμα να ζητήσει ακύρωση βάσει του άρθρου 17, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα ή στη συνέχεια επεξεργασμένα.

γ) το δικαίωμα απόκτησης πιστοποίησης ότι οι ενέργειες ενημέρωσης, διόρθωσης, ενοποίησης δεδομένων, ακύρωσης, αποκλεισμού δεδομένων, μετασχηματισμού έχουν τεθεί υπόψη, επίσης ως προς το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα , εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα.

3. Τα αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή με αποστολή email στη διεύθυνση: [email protected]

4. Εάν η θεραπεία βασίζεται στην τέχνη. 6, παράγραφος 1, εδ. α) – ρητή συγκατάθεση για χρήση – ή επί του άρθρου. 9, παράγραφος 2 σημ. α) – ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών, δεδομένων υγείας που αποκαλύπτουν θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικάτα, αποκαλύπτοντας φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις – ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη τη νομιμότητα της θεραπείας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν την ανάκληση.

5. Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ως την αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας δεδομένων στο Ιταλικό Δημόσιο.

6. Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων σας, βλ. άρθρα 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.ΕΣΕΙΣ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με στόχο την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται.

2. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατηγορίες προσώπων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διαχειριστές, εμπορικοί, μάρκετινγκ, νομικοί, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά θέματα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας).VII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ


1. Αυτό το έγγραφο, το οποίο αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου, δημοσιεύεται στη διεύθυνση:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών και ενημερώσεων, αυτές θα αναφέρονται με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις στους χρήστες.

3. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.

4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 21/11/2019 για συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.