PRIVAATSUSPOLIITIKAI – SAIDI PRIVAATSUSPOLIITIKAGA SEOTUD TEAVE


1. See jaotis sisaldab teavet saidi VitaStrong.it haldusmeetodite kohta seoses VitaStrong.it kasutajate andmete töötlemisega.

2. See teave kehtib ka määruse (EL) nr. 2016/679, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba ringlust, subjektidele, kes suhtlevad saidiga VitaStrong.it ja kellega saab ühendust avalehele vastaval aadressil:

www.vitastrong.it

3. Teave on esitatud ainult VitaStrong.it jaoks, mitte muude veebisaitide jaoks, mida kasutaja võib sellel olevate linkide kaudu vaadata.

4. Käesoleva dokumendi eesmärk on anda teavet selle teabe viiside, ajastuse ja olemuse kohta, mida andmetöötlejad peavad VitaStrong.it veebilehtedega ühenduse loomisel kasutajatele esitama, olenemata ühenduse enda eesmärgist, vastavalt Itaalia ja Euroopa õigusaktid.

5. Teave võib seoses uute eeskirjade kehtestamisega muutuda, seetõttu palutakse kasutajal seda lehte perioodiliselt kontrollida.

6. Kui kasutaja on alla 14-aastane, tuleb vastavalt määruse (EL) 2016/679 artikli 8 punktile c.1 ja artiklis 2 – Seadusandliku dekreedi 196/2003 Quinquies, mida on muudetud seadusandliku dekreediga 181/18, peab oma nõusoleku seadustama vanemate või eestkostjate loaga.II – ANDMETÖÖTLEMINE


1 – Andmete omanik

1. Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, talitus või muu organ, kes määrab individuaalselt või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Samuti hoolitseb ta turvaprofiilide eest.

2. Seoses selle veebisaidiga on vastutav andmetöötleja: Globax Nutrition SRL ning kasutaja õiguste selgitamiseks või teostamiseks võib ta temaga ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: [email protected] .


2 – vastutab andmetöötluse eest

1. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, talitus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Vastavalt määruse (EL) nr. 2016/679, andmete omaniku määramisel on saidi VitaStrong.it andmete vastutav töötleja: Globax Nutrition SRL


3 - Andmetöötluse koht

1. VitaStrong.it kasutamisega loodud andmete töötlemine toimub aadressil Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Uudiskirjateenusega seotud andmeid saavad vajadusel töödelda andmetöötleja või tema poolt selleks määratud subjektid vastavas büroos.III
KÜPSISED


1 – Küpsiste tüüp

1. Veebisait VitaStrong.it kasutab küpsiseid, et muuta kasutaja sirvimiskogemus lihtsamaks ja intuitiivsemaks: küpsised on väikesed tekstistringid, mida kasutatakse teatud teabe meeldejätmiseks, mis võib puudutada kasutajat, tema eelistusi või seadme juurdepääsu Internetile (arvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefon) ja neid kasutatakse peamiselt saidi toimimise kohandamiseks vastavalt kasutaja ootustele, pakkudes isikupärasemat sirvimiskogemust ja jättes meelde varem tehtud valikud.

2. Küpsis koosneb väikesest andmete kogumist, mis edastatakse veebiserverist kasutaja brauserisse ja mida saab lugeda ainult ülekande teinud server. See ei ole käivitatav kood ega edasta viiruseid.

3. Küpsised ei salvesta isikuandmeid ja tuvastatavaid andmeid ei salvestata. Soovi korral saate mõne või kõigi küpsiste salvestamise takistada. Sel juhul võib aga saidi kasutamine ja pakutavad teenused ohtu sattuda. Küpsiste valikuid muutmata jätkamiseks jätkake lihtsalt sirvimist.

Allpool on toodud küpsiste tüübid, mida sait kasutab:


2 - Tehnilised küpsised

1. Teabe salvestamiseks kasutaja arvutisse kasutatakse arvukalt tehnoloogiaid, mida saidid seejärel koguvad. Nende hulgas on tuntuim ja enim kasutatud HTML-küpsised. Neid kasutatakse navigeerimiseks ning kasutaja saidile juurdepääsu ja selle kasutamise hõlbustamiseks. Need on vajalikud side edastamiseks elektroonilises võrgus või tarnijale kliendi soovitud teenuse osutamiseks.

2. Küpsiste haldamise või keelamise seaded võivad olenevalt kasutatavast Interneti-brauserist erineda. Igal juhul saab kasutaja oma internetibrauseri seadeid muutes hallata või taotleda küpsiste üldist deaktiveerimist või tühistamist. See desaktiveerimine võib aeglustada või takistada juurdepääsu saidi teatud osadele.

3. Tehniliste küpsiste kasutamine võimaldab saiti ohutult ja tõhusalt kasutada.

4. Küpsised, mis sisestatakse brauserisse ja edastatakse uuesti Google Analyticsi või blogijate statistikateenuse või muu sarnase kaudu, on tehnilised ainult siis, kui saidi optimeerimise eesmärgil kasutab neid otse saidi omanik, kes saab koguda koondteavet kasutajate arv ja viis, kuidas nad saiti külastavad. Nendel tingimustel kehtivad analüütiliste küpsiste kohta teabe ja nõusoleku osas samad reeglid kui tehnilistele küpsistele.

5. Kestuse seisukohalt saab eristada ajutisi seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt sirvimisseansi lõpus ja mida kasutatakse kasutaja tuvastamiseks ja seega igale külastatud lehele sisselogimise vältimiseks ja püsivateks, mis jäävad aktiivseks arvutiga kuni aegumiseni või kasutaja poolt tühistamiseni.

6. Seansiküpsiseid võidakse installida, et võimaldada autentitud kasutajana juurdepääsu ja püsivust portaali reserveeritud alal.

7. Neid ei jäeta meelde püsivalt, vaid ainult navigeerimise ajaks kuni brauseri sulgemiseni ja kaovad, kui see suletakse. Nende kasutamine on rangelt piiratud seansi identifikaatorite edastamisega, mis koosnevad serveri genereeritud juhuslikest numbritest, mis on vajalikud saidi turvaliseks ja tõhusaks uurimiseks.


3 – kolmanda osapoole küpsised

1. Seoses päritoluga saab otse külastatavalt saidilt brauserisse saadetud küpsiseid eristada kolmandate osapoolte küpsistest, mis on teie arvutisse saadetud teistelt saitidelt, mitte sellelt, mida külastate.

2. Püsiküpsised on sageli kolmanda osapoole küpsised.

3. Enamik kolmandate osapoolte küpsiseid koosnevad jälgimisküpsistest, mida kasutatakse võrgukäitumise tuvastamiseks, huvide mõistmiseks ja seetõttu kasutajatele reklaamipakkumiste kohandamiseks.

4. Võib installida kolmanda osapoole analüütilisi küpsiseid. Need saadetakse ülalnimetatud kolmandate osapoolte domeenidest väljaspool saiti.

5. Kolmanda osapoole analüütilisi küpsiseid kasutatakse teabe tuvastamiseks kasutaja käitumise kohta saidil VitaStrong.it . Küsitlus toimub anonüümselt, et jälgida toimivust ja parandada saidi kasutatavust. Kolmanda osapoole profiiliküpsiseid kasutatakse kasutajaprofiilide loomiseks, et pakkuda välja reklaamsõnumeid vastavalt kasutajate endi tehtud valikutele.

6. Nende küpsiste kasutamist reguleerivad kolmandate osapoolte endi poolt kehtestatud reeglid, seetõttu palutakse kasutajatel lugeda vastavatel veebilehtedel avaldatud privaatsusteavet ja küpsiste haldamise või keelamise juhiseid.


4 - Profileerimisküpsised

1. Profiiliküpsised loovad kasutajaprofiile ja neid kasutatakse reklaamsõnumite saatmiseks vastavalt kasutaja eelistustele, mida kasutaja netis surfates on väljendanud.

2. Seda tüüpi küpsiste kasutamisel peab kasutaja andma selgesõnalise nõusoleku.

3. Kohaldatakse määruse (EL) 2016/679 artiklit 22 ja andmekaitseseadustiku artiklit 122.IV – ANDMED TÖÖDELDUD


1 - Andmetöötlusrežiim

1. Nagu kõik veebisaidid, kasutab ka see sait logifaile, milles hoitakse kasutajate külastuste ajal automatiseeritud viisil kogutud teavet. Kogutav teave võib olla järgmine:

- Interneti-protokolli (IP) aadress;
- brauseri tüüp ja saidiga ühenduse loomiseks kasutatava seadme parameetrid;
- Interneti-teenuse pakkuja (ISP) nimi;
- külastuse kuupäev ja kellaaeg;
- külastaja päritolu (soovitamise) ja väljumise veebileht;
- võimalik, et klikkide arv.

2. Eelnimetatud teavet töödeldakse automatiseeritud kujul ja kogutakse eranditult koondatud kujul, et kontrollida saidi nõuetekohast toimimist ja turvakaalutlustel. Seda teavet käsitletakse omaniku õigustatud huvide alusel.

3. Turvalisuse huvides (rämpspostifiltrid, tulemüürid, viiruste tuvastamine) võivad automaatselt salvestatud andmed sisaldada ka isikuandmeid, näiteks IP-aadressi, mida saab kasutada kehtivate seaduste kohaselt, et blokeerida katseid kahjustada veebisaiti ennast või teistele kasutajatele kahju tekitamiseks või igal juhul kahjulikku tegevust või kuritegu kujutavat tegevust. Neid andmeid ei kasutata kunagi kasutaja tuvastamiseks ega profiilide koostamiseks, vaid ainult saidi ja selle kasutajate kaitsmise eesmärgil, sellist teavet käsitletakse omaniku õigustatud huvide alusel.

4. Kui sait võimaldab lisada kommentaare või kasutaja soovitud konkreetsete teenuste puhul, sealhulgas võimaliku töösuhte jaoks elulookirjelduse saatmise võimalust, tuvastab ja salvestab sait automaatselt mõned kasutaja identifitseerimisandmed , sealhulgas meiliaadress. Need andmed on mõeldud kasutaja poolt teenuse taotlemise ajal vabatahtlikult esitamiseks. Kommentaari või muu teabe sisestamisega nõustub kasutaja sõnaselgelt privaatsusandmetega ja nõustub eelkõige sellega, et sisestatud sisu avaldatakse vabalt ka kolmandatele isikutele. Saadud andmeid kasutatakse eranditult taotletud teenuse osutamiseks ja ainult teenuse osutamiseks vajaliku aja jooksul.

5. Teabe, mida saidi kasutajad peavad neile kättesaadavaks tehtud teenuste ja tööriistade kaudu avalikustama, edastab kasutaja teadlikult ja vabatahtlikult, vabastades selle saidi igasugusest vastutusest mis tahes seaduserikkumiste eest. Kasutaja peab kontrollima, kas tal on luba sisestada kolmandate isikute isikuandmeid või siseriiklike ja rahvusvaheliste standarditega kaitstud sisu.


2 - Andmetöötluse eesmärk

1. Saidi töötamise ajal kogutud andmeid kasutatakse ülalnimetatud eesmärkidel ja järgmistel eesmärkidel:

Andmete päring turunduseesmärkidel

2. Andmeid säilitatakse aja jooksul, mis on rangelt vajalik eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks ja mitte mingil juhul mitte kauemaks kui 2 aastat .

3. Turvaeesmärkidel (saidi kahjustamise katsete blokeerimine) kasutatud andmeid säilitatakse varem märgitud eesmärgi saavutamiseks rangelt vajaliku aja.


3 – kasutaja antud andmed

1. Nagu eespool märgitud, hõlmab valikuline, selgesõnaline ja vabatahtlik e-kirjade saatmine sellel saidil märgitud aadressidele saatja aadressi, mis on vajalik päringutele vastamiseks, samuti mis tahes muude sõnumis sisalduvate isikuandmete hankimist. .

2. Konkreetne kokkuvõtlik teave esitatakse järk-järgult või kuvatakse nõudmisel konkreetsete teenuste jaoks loodud saidi lehtedel.


4 - Brauseri konfigureerimise tugi

1. Kasutaja saab küpsiseid hallata ka oma brauseri seadete kaudu. Küpsiste kustutamine brauserist võib aga eemaldada saidile seatud eelistused.

2. Lisateabe ja toe saamiseks võite külastada ka kasutatava veebibrauseri konkreetset abilehte:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 – Sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammid

1. See sait sisaldab ka sotsiaalvõrgustike pistikprogramme ja/või nuppe, et võimaldada sisu hõlpsat jagamist oma lemmiksotsiaalvõrgustikes. Need pistikprogrammid on kasutaja privaatsuse kaitsmiseks programmeeritud nii, et need ei sea lehele sisenemisel küpsiseid. Lõpuks seatakse küpsised, kui seda pakuvad sotsiaalvõrgustikud, ainult siis, kui kasutaja kasutab pistikprogrammi tõhusalt ja vabatahtlikult. Pidage meeles, et kui kasutaja sirvib sotsiaalvõrgustikku sisselogituna, siis on ta juba sotsiaalvõrgustikus registreerudes nõustunud selle saidi kaudu edastatavate küpsiste kasutamisega.

2. Pistikprogrammi kaudu saadud teabe kogumist ja kasutamist reguleerivad sotsiaalvõrgustike vastavad privaatsuspoliitikad, millele palun vaadake:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. TEIE ÕIGUSED


1. Kunst. 13, ptk. Määruse (EL) 2016/679 artiklis 2 on loetletud kasutaja õigused.

2. Sait VitaStrong.it kavatseb seetõttu teavitada kasutajat kasutaja õiguste olemasolust, tuginedes määruse (EL) 2016/679 järgmistele artiklitele:

a) Kunsti alusel. 15, huvitatud isiku õigusest küsida omanikult juurdepääsu isikuandmetele, lähtudes art. 16 esitatavate andmete parandamise võimalus, tuginedes artiklile 18, võimalus integreerida või piirata teda puudutavat töötlemist või olla õigustatud põhjustel vastu nende töötlemisele artikli 18 alusel. 21, lisaks õigus andmete teisaldamisele, mis põhineb art. 20 määrus (EL);

b) õigus nõuda artikli 17 alusel tühistamist, anonüümseks muutmist või seadust rikkudes töödeldavate andmete blokeerimist, sealhulgas andmeid, mille säilitamine ei ole vajalik seoses andmete kogumise eesmärkidega või hiljem töödeldud.

c) õigus saada tõend selle kohta, et andmete ajakohastamise, parandamise, integreerimise, tühistamise, blokeerimise, muutmise toimingutele on, ka nende sisu osas, tähelepanu juhitud isikutele, kellele andmeid on edastatud või levitatud , välja arvatud juhul, kui see täitmine osutub võimatuks või hõlmab kaitstud õigusega ilmselgelt ebaproportsionaalsete vahendite kasutamist.

3. Taotlusi saab esitada vastutavale töötlejale ilma formaalsusteta või alternatiivselt Isikuandmete kaitse Garandi poolt antud vormi või saata meili aadressile: [email protected]

4. Kui ravi põhineb kunstil. 6, lõige 1, let. a) – selgesõnaline nõusolek kasutamiseks – või art. 9 lõige 2 lett. a) – selgesõnaline nõusolek selliste geneetiliste, biomeetriliste, tervisega seotud andmete kasutamiseks, mis paljastavad usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi või ametiühingusse kuulumist, paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated – kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks enne tühistamist antud nõusolekul põhineva ravi seaduslikkust.

5. Samuti on kasutajal õigus seaduserikkumise korral esitada kaebus Isikuandmete kaitse Garantiile kui Itaalia osariigis andmetöötluse järelevalve eest vastutavale asutusele.

6. Oma õiguste põhjalikumaks uurimiseks vaadake määruse (EL) 2016/679 artikleid 15–22.SINA. ESITATUD ANDMETE TURVALISUS


1. See sait töötleb kasutajaandmeid seaduslikul ja korrektsel viisil, võttes kasutusele asjakohased turvameetmed, mille eesmärk on vältida andmetele volitamata juurdepääsu, avaldamist, muutmist või volitamata hävitamist. Töötlemine toimub IT- ja/või telemaatilisi vahendeid kasutades, organisatsiooniliste meetodite ja loogikaga, mis on rangelt seotud näidatud eesmärkidega.

2. Lisaks omanikule võivad mõnel juhul olla saidi korraldamisega seotud isikute kategooriad (haldus-, kaubandus-, turundus-, juriidiline, süsteemiadministraatorid) või välised subjektid (nt kolmandatest isikutest tehniliste teenuste pakkujad, kullerid). juurdepääs andmetele. postiteenused, hostingu pakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid).VII. MUUDATUSED SELLES DOKUMENDIS


1. See dokument, mis moodustab selle saidi privaatsuspoliitika, on avaldatud aadressil:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Seda võidakse muuta või värskendada. Oluliste muudatuste ja uuenduste korral teavitatakse neist kasutajaid spetsiaalsete teavitustega.

3. Sellel lehel on endiselt saadaval dokumendi eelmised versioonid.

4. Dokumenti ajakohastati 21.11.2019 , et see vastaks asjakohastele regulatiivsetele sätetele ja eelkõige määrusele (EL) 2016/679.