TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖI - SIVUSTON TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ LIITTYVÄT TIEDOT


1. Tämä osio sisältää tietoa VitaStrong.it- sivuston hallintamenetelmistä, jotka liittyvät VitaStrong.it- käyttäjien tietojen käsittelyyn.

2. Nämä tiedot ovat voimassa myös asetuksen (EU) N:o 13 artiklan tarkoituksia varten. 2016/679, joka koskee yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta, henkilöille, jotka ovat vuorovaikutuksessa VitaStrong.it:n kanssa ja jotka ovat tavoitettavissa aloitussivua vastaavasta osoitteesta:

www.https://vitastrong.it/fi/

3. Tiedot tarjotaan vain VitaStrong.it:lle , ei muille verkkosivustoille, joille käyttäjä voi tutustua niiden sisältämien linkkien kautta.

4. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa menetelmistä, ajoituksesta ja niiden tietojen luonteesta, joita rekisterinpitäjien on annettava käyttäjille yhteyden ollessa VitaStrong.it- verkkosivuilla, riippumatta itse yhteyden tarkoituksesta. Italian ja Euroopan lainsäädännössä.

5. Tietoihin saattaa tulla muutoksia johtuen uusien säännösten käyttöönotosta tässä suhteessa, joten käyttäjää kehotetaan tarkistamaan tämä sivu säännöllisesti.

6. Jos käyttäjä on alle 14-vuotias, asetuksen (EU) 2016/679 8 artiklan c.1 ja 14 artiklan mukaisesti 2 - Asetuksen 196/2003 Quinquies, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 181/18, on laillistettava suostumuksensa vanhempien tai huoltajien luvalla.II - TIETOJEN KÄSITTELY


1 - Tietojen omistaja

1. Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, palvelu tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Hän huolehtii myös turvallisuusprofiileista.

2. Tämän verkkosivuston osalta rekisterinpitäjä on: Globax Nutrition SRL, ja käyttäjän oikeuksien selventämiseksi tai käyttämiseksi hän voi ottaa häneen yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: [email protected] .


2 - Vastaa tietojen käsittelystä

1. Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, palvelu tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

2. Asetuksen (EU) N:o 28 artiklan mukaisesti. 2016/679, tietojen omistajan nimeämänä, VitaStrong.it -sivuston rekisterinpitäjä on: Globax Nutrition SRL


3 - Tietojen käsittelypaikka

1. VitaStrong.it:n käytöstä luotujen tietojen käsittely tapahtuu osoitteessa Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Uutiskirjepalveluun liittyviä tietoja voivat tarvittaessa käsitellä rekisterinpitäjä tai hänen tähän tarkoitukseen nimeämät kohteet asianomaisessa toimistossa.III
- Evästeet


1 - Evästeiden tyyppi

1. VitaStrong.it -sivusto käyttää evästeitä, jotka tekevät käyttäjän selauskokemuksesta helpomman ja intuitiivisemman: evästeet ovat pieniä tekstijonoja, joita käytetään muistamaan joitakin tietoja, jotka voivat koskea käyttäjää, hänen mieltymyksiään tai laitteen pääsyä Internetiin (tietokone, tabletti tai matkapuhelin) ja niitä käytetään pääasiassa muokkaamaan sivuston toimintaa käyttäjän odotusten mukaiseksi, tarjoamalla henkilökohtaisemman selauskokemuksen ja muistaen aiemmin tehdyt valinnat.

2. Eväste koostuu pienestä joukosta tietoja, jotka siirretään käyttäjän selaimeen verkkopalvelimelta, ja vain siirron tehnyt palvelin voi lukea ne. Se ei ole suoritettava koodi eikä välitä viruksia.

3. Evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja, eikä tunnistettavia tietoja tallenneta. Halutessasi voit estää joidenkin tai kaikkien evästeiden tallentamisen. Tässä tapauksessa sivuston käyttö ja tarjottavat palvelut voivat kuitenkin vaarantua. Jos haluat jatkaa muuttamatta evästeisiin liittyviä vaihtoehtoja, jatka selaamista.

Alla on lueteltu sivuston käyttämät evästetyypit:


2 - Tekniset evästeet

1. Tietojen tallentamiseen käyttäjän tietokoneelle käytetään lukuisia tekniikoita, jotka sitten sivustot keräävät. Näistä tunnetuin ja eniten käytetty on HTML-evästeet. Niitä käytetään navigointiin ja helpottamaan käyttäjän pääsyä ja käyttöä sivustolle. Ne ovat välttämättömiä viestinnän välittämiseksi sähköisessä verkossa tai palveluntarjoajalle asiakkaan pyytämän palvelun tarjoamiseksi.

2. Evästeiden hallinta- tai poistoasetukset voivat vaihdella käytetyn Internet-selaimen mukaan. Joka tapauksessa käyttäjä voi hallita tai pyytää evästeiden yleistä deaktivointia tai peruuttamista muuttamalla Internet-selaimensa asetuksia. Tämä deaktivointi voi hidastaa tai estää pääsyn joihinkin sivuston osiin.

3. Teknisten evästeiden käyttö mahdollistaa sivuston turvallisen ja tehokkaan käytön.

4. Evästeet, jotka asetetaan selaimeen ja lähetetään uudelleen Google Analyticsin tai bloggaajien tilastopalvelun tai vastaavien kautta, ovat teknisiä vain, jos sivuston omistaja käyttää niitä suoraan sivuston optimointiin, jolloin hän voi kerätä tietoja koostetussa muodossa käyttäjien määrä ja kuinka he vierailevat sivustolla. Näillä ehdoilla analyyttisiä evästeitä koskevat samat säännöt tietojen ja suostumuksen osalta kuin teknisiä evästeitä.

5. Keston kannalta voidaan erottaa väliaikaiset istuntoevästeet, jotka poistetaan automaattisesti selausistunnon lopussa ja joita käytetään käyttäjän tunnistamiseen ja siten välttämään kirjautumista jokaiselle vieraillulle sivulle ja pysyvät evästeet, jotka pysyvät aktiivisina tietokoneeseen, kunnes sen voimassaolo päättyy tai käyttäjä peruuttaa sen.

6. Istuntoevästeet voidaan asentaa pääsyn ja pysyvyyden mahdollistamiseksi portaalin varatulle alueelle todennettuna käyttäjänä.

7. Niitä ei tallenneta muistiin pysyvästi, vaan ainoastaan navigoinnin ajaksi, kunnes selain suljetaan, ja katoavat, kun se suljetaan. Niiden käyttö on tiukasti rajoitettu istuntotunnisteiden lähettämiseen, jotka koostuvat palvelimen luomista satunnaisluvuista, jotka ovat välttämättömiä sivuston turvallisen ja tehokkaan tutkimisen mahdollistamiseksi.


3 - Kolmannen osapuolen evästeet

1. Alkuperän suhteen selaimeen suoraan vierailemaltasi sivustolta lähetetyt evästeet voidaan erottaa kolmansien osapuolten tietokoneellesi lähettämistä evästeistä muilta sivustoilta, ei vierailemasi sivustosta.

2. Pysyvät evästeet ovat usein kolmannen osapuolen evästeitä.

3. Useimmat kolmannen osapuolen evästeet koostuvat seurantaevästeistä, joita käytetään tunnistamaan verkkokäyttäytymistä, ymmärtämään kiinnostuksen kohteita ja siten mukauttamaan mainontatarjouksia käyttäjille.

4. Kolmannen osapuolen analyyttisiä evästeitä voidaan asentaa. Ne lähetetään edellä mainittujen kolmansien osapuolten verkkotunnuksilta sivuston ulkopuolelta.

5. Kolmannen osapuolen analyyttisiä evästeitä käytetään havaitsemaan tietoja käyttäjien toiminnasta VitaStrong.it -sivustolla. Kysely tehdään anonyymisti suorituskyvyn seuraamiseksi ja sivuston käytettävyyden parantamiseksi. Kolmannen osapuolen profilointievästeitä käytetään käyttäjäprofiilien luomiseen, jotta voidaan ehdottaa mainosviestejä käyttäjien itsensä ilmaisemien valintojen mukaisesti.

6. Näiden evästeiden käyttöä säätelevät kolmansien osapuolten itsensä asettamat säännöt, joten käyttäjiä pyydetään lukemaan vastaavilla verkkosivuilla julkaistut tietosuojatiedot ja ohjeet evästeiden hallintaan tai poistamiseen.


4 - Profilointievästeet

1. Profilointievästeet luovat käyttäjäprofiileja ja niitä käytetään mainosviestien lähettämiseen käyttäjän netissä surffaillessa ilmaisemien mieltymysten mukaisesti.

2. Kun tämän tyyppisiä evästeitä käytetään, käyttäjän on annettava nimenomainen suostumus.

3. Sovelletaan asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklaa ja tietosuojasäännöstön 122 artiklaa.IV - TIEDOT KÄSITTELYT


1 - Tietojenkäsittelytila

1. Kuten kaikki verkkosivustot, myös tämä sivusto käyttää lokitiedostoja, joissa automaattisesti kerätyt tiedot säilytetään käyttäjien vierailujen aikana. Kerätyt tiedot voivat olla seuraavat:

- Internet-protokollan (IP) osoite;
- selaimen tyyppi ja sivustoon yhdistämiseen käytetyn laitteen parametrit;
- Internet-palveluntarjoajan (ISP) nimi;
- vierailun päivämäärä ja aika;
- vierailijan kotisivu (viittaus) ja poistuminen;
- mahdollisesti napsautusten määrä.

2. Edellä mainitut tiedot käsitellään automatisoidussa muodossa ja kerätään yksinomaan kootussa muodossa sivuston oikean toiminnan varmistamiseksi ja turvallisuussyistä. Näitä tietoja käsitellään omistajan oikeutettujen etujen perusteella.

3. Turvallisuussyistä (roskapostisuodattimet, palomuurit, virusten havaitseminen) automaattisesti tallennetut tiedot voivat sisältää mahdollisesti myös henkilötietoja, kuten IP-osoitetta, joita voidaan käyttää soveltuvien lakien mukaisesti estämään vahinkoyritykset itse sivustolle tai aiheuttaa vahinkoa muille käyttäjille tai joka tapauksessa haitallista toimintaa tai rikosta muodostavaa toimintaa. Näitä tietoja ei koskaan käytetä käyttäjän tunnistamiseen tai profilointiin, vaan ainoastaan sivuston ja sen käyttäjien suojelemiseen, tällaisia tietoja käsitellään omistajan oikeutettujen etujen perusteella.

4. Jos sivusto sallii kommenttien lisäämisen tai jos kyseessä ovat käyttäjän pyytämät erityispalvelut, mukaan lukien mahdollisuus lähettää ansioluettelo mahdollista työsuhdetta varten, sivusto havaitsee ja tallentaa automaattisesti joitakin käyttäjän tunnistetietoja, mukaan lukien sähköpostiosoite. Käyttäjän on tarkoitus luovuttaa nämä tiedot vapaaehtoisesti palvelua pyytäessään. Lisäämällä kommentin tai muun tiedon käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti tietosuojatiedot ja erityisesti suostuu siihen, että lisätty sisältö luovutetaan vapaasti myös kolmansille osapuolille. Saatuja tietoja käytetään yksinomaan pyydetyn palvelun tarjoamiseen ja vain palvelun tarjoamiseen tarvittavan ajan.

5. Tiedot, jotka sivuston käyttäjät katsovat julkistavan heille tarjottujen palveluiden ja työkalujen kautta, käyttäjä on antanut tietoisesti ja vapaaehtoisesti, mikä vapauttaa tämän sivuston kaikesta vastuusta lainrikkomuksista. Käyttäjän on varmistettava, että hänellä on lupa syöttää kolmansien osapuolten henkilötietoja tai kansallisten ja kansainvälisten standardien suojaamaa sisältöä.


2 - Tietojen käsittelyn tarkoitus

1. Sivuston toiminnan aikana keräämiä tietoja käytetään yllä mainittuihin tarkoituksiin ja seuraaviin tarkoituksiin:

Tietopyyntö markkinointitarkoituksiin

2. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä edellä mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi, ja joka tapauksessa enintään 2 vuotta .

3. Turvallisuustarkoituksiin (sivuston vahingoittamisen estäminen) käytettyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä aiemmin mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.


3 - Käyttäjän toimittamat tiedot

1. Kuten edellä mainittiin, valinnainen, nimenomainen ja vapaaehtoinen sähköpostien lähettäminen tällä sivustolla ilmoitettuihin osoitteisiin edellyttää lähettäjän osoitteen myöhempää hankintaa, joka on tarpeen pyyntöihin vastaamiseksi, sekä kaikki muut viestiin sisältyvät henkilötiedot .

2. Tietyt yhteenvetotiedot raportoidaan asteittain tai näytetään pyynnöstä tietyille palveluille perustetun sivuston sivuilla.


4 - Tuki selaimen määrittämisessä

1. Käyttäjä voi myös hallita evästeitä selaimensa asetusten kautta. Evästeiden poistaminen selaimesta saattaa kuitenkin poistaa sivustolle asettamasi asetukset.

2. Saat lisätietoja ja tukea vierailemalla myös käyttämäsi verkkoselaimen ohjesivulla:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Sosiaalisen verkoston laajennukset

1. Tämä sivusto sisältää myös sosiaalisten verkostojen laajennuksia ja/tai painikkeita, jotta voit jakaa sisältöä helposti suosikkisosiaalisissa verkostoissasi. Nämä laajennukset on ohjelmoitu niin, että ne eivät aseta evästeitä sivulle avattaessa käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi. Lopulta evästeet asetetaan, jos sosiaaliset verkostot niin tarjoavat, vain, kun käyttäjä käyttää laajennusta tehokkaasti ja vapaaehtoisesti. Muista, että jos käyttäjä selaa ollessaan kirjautuneena sosiaaliseen verkostoon, hän on jo suostunut tämän sivuston kautta välitettyjen evästeiden käyttöön rekisteröityessään sosiaaliseen verkostoon.

2. Laajennuksen kautta saatujen tietojen keräämistä ja käyttöä säätelevät sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöt, joihin tutustu:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. OIKEUTESI


1. Taide. 13, ch. Asetuksen (EU) 2016/679 2 kohdassa luetellaan käyttäjän oikeudet.

2. VitaStrong.it- sivuston tarkoituksena on siksi tiedottaa käyttäjälle käyttäjän oikeuksista seuraavien asetuksen (EU) 2016/679 artiklojen perusteella:

a) Taiteen perusteella. 15 §:n mukaan asianomaisen oikeudesta pyytää omistajalta pääsyä henkilötietoihin perustuen 15 §:ään. 16 mahdollisuus oikaista toimitetut tiedot 18 artiklan perusteella mahdollisuus integroida tai rajoittaa häntä koskevaa käsittelyä tai vastustaa oikeutetuista syistä niiden käsittelyä 18 artiklan perusteella. 21 §:ään perustuvan tiedon siirrettävyyden lisäksi. 20 asetus (EU);

b) oikeus vaatia lain vastaisesti käsiteltyjen tietojen peruuttamista, muuttamista nimettömään muotoon tai estämistä 17 artiklan perusteella, mukaan lukien tiedot, joiden säilyttäminen ei ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty, tai myöhemmin käsitelty.

c) oikeus saada todistus siitä, että tietojen päivitys-, oikaisu-, yhdistämis-, peruutus-, esto-, muuntamistoimenpiteet on saatettu myös sisällön osalta niiden tietoon, joille tiedot on välitetty tai levitetty , paitsi jos tämä toteutus osoittautuu mahdottomaksi tai edellyttää sellaisten keinojen käyttöä, jotka ovat ilmeisen suhteettomia suojattuun oikeuteen nähden.

3. Pyynnöt voidaan osoittaa rekisterinpitäjälle ilman muodollisuuksia tai vaihtoehtoisesti henkilötietojen suojan takaajan antamalla lomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

4. Jos hoito perustuu taiteeseen. 6, 1 kohta, let. a) – nimenomainen suostumus käyttöön – tai taiteeseen. 9, 2 kohta, let. a) – nimenomainen suostumus sellaisten geneettisten, biometristen tai terveyteen liittyvien tietojen käyttöön, jotka paljastavat uskonnollisia tai filosofisia vakaumuksia tai ammattiliittojen jäsenyyttä, paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet – käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan hoidon laillisuus.

5. Samoin lain rikkomisen yhteydessä käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojan takaajalle, joka on Italian valtion tietojenkäsittelyn valvonnasta vastaava viranomainen.

6. Jos haluat tarkastella oikeuksiasi perusteellisemmin, katso asetuksen (EU) 2016/679 15–22 artikla.SINÄ. TOIMITETTUJEN TIETOTURVALLISUUS


1. Tämä sivusto käsittelee käyttäjätietoja laillisesti ja oikein, ottamalla käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää tietojen luvaton pääsy, paljastaminen, muuttaminen tai luvaton tuhoaminen. Käsittely suoritetaan IT- ja/tai telemaattisten työkalujen avulla, organisatorisin menetelmin ja logiikalla, joka liittyy tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin.

2. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa sivuston järjestämiseen osallistuvien henkilöiden ryhmillä (hallinnolliset, kaupalliset, markkinointi-, laki-, järjestelmänvalvojat) tai ulkopuoliset subjektit (kuten kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, kuriirit) voivat olla pääsy tietoihin. postipalvelut, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot).VII. MUUTOKSET TÄHÄN ASIAKIRJAAN


1. Tämä asiakirja, joka muodostaa tämän sivuston tietosuojakäytännön, on julkaistu osoitteessa:

https://vitastrong.it/fi/content/7-privacy-policy

2. Siihen voidaan tehdä muutoksia tai päivityksiä. Huomattavista muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan käyttäjille erityisillä ilmoituksilla.

3. Asiakirjan aiemmat versiot ovat edelleen saatavilla tällä sivulla.

4. Asiakirja päivitettiin 21.11.2019 asiaankuuluvien säännösten ja erityisesti asetuksen (EU) 2016/679 mukaiseksi.