PRIVACYBELEIDI - INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID VAN DE SITE


1. Dit gedeelte bevat informatie met betrekking tot de beheermethoden van VitaStrong.it met betrekking tot de verwerking van gegevens van VitaStrong.it- gebruikers.

2. Deze informatie is ook geldig voor de toepassing van artikel 13 van Verordening (EU) Nr. 2016/679, betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, voor personen die interactie hebben met VitaStrong.it en bereikbaar zijn op het adres dat overeenkomt met de eerste pagina:

www.https://vitastrong.it/nl/

3. De informatie wordt alleen verstrekt voor VitaStrong.it en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via daarin opgenomen links.

4. Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, timing en aard van de informatie die de gegevensbeheerders aan gebruikers moeten verstrekken wanneer ze verbinding maken met de VitaStrong.it- webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding zelf, volgens de Italiaanse en Europese wetgeving.

5. De informatie kan wijzigingen ondergaan als gevolg van de introductie van nieuwe regelgeving op dit gebied, de gebruiker wordt daarom uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bekijken.

6. Als de gebruiker jonger is dan 14 jaar, overeenkomstig artikel 8, c.1 van verordening (EU) 2016/679, en van art. 2 - Quinquies van wetsbesluit 196/2003, zoals gewijzigd door wetsbesluit 181/18, zal zijn toestemming moeten legitimeren door de toestemming van de ouders of voogden.II - GEGEVENSVERWERKING


1 - Eigenaar van de gegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hij zorgt ook voor de beveiligingsprofielen.

2. Met betrekking tot deze website is de verwerkingsverantwoordelijke: Globax Nutrition SRL, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de rechten van de gebruiker kan hij contact met hem opnemen op het volgende e-mailadres: [email protected] .


2 - Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

1. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

2. Ingevolge artikel 28 van verordening (EU) nr. 2016/679, na aanstelling van de eigenaar van de gegevens, is de gegevensbeheerder van de VitaStrong.it- site: Globax Nutrition SRL


3 - Plaats van gegevensverwerking

1. De verwerking van gegevens die zijn gegenereerd door het gebruik van VitaStrong.it vindt plaats op Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Indien nodig kunnen de aan de nieuwsbriefdienst gekoppelde gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke of door hem daartoe aangewezen personen worden verwerkt bij het betreffende kantoor.III
- COOKIES


1 - Type cookies

1. De VitaStrong.it- website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever te maken: cookies zijn kleine tekststrings die worden gebruikt om bepaalde informatie te onthouden die betrekking kan hebben op de gebruiker, zijn voorkeuren of de apparaattoegang tot internet (computer, tablet of mobiele telefoon) en worden voornamelijk gebruikt om de werking van de site aan te passen aan de verwachtingen van de gebruiker, een meer gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden en eerder gemaakte keuzes te onthouden.

2. Een cookie bestaat uit een kleine set gegevens die vanaf een webserver naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en kan alleen worden gelezen door de server die de overdracht heeft uitgevoerd. Het is geen uitvoerbare code en verzendt geen virussen.

3. Cookies registreren geen persoonlijke informatie en identificeerbare gegevens worden niet opgeslagen. Als u wilt, kunt u het opslaan van sommige of alle cookies voorkomen. In dit geval kan het gebruik van de site en de aangeboden diensten echter in het gedrang komen. Om door te gaan zonder de opties met betrekking tot cookies te wijzigen, gaat u gewoon door met browsen.

Hieronder staan de soorten cookies die de site gebruikt:


2 - Technische cookies

1. Er zijn tal van technologieën die worden gebruikt om informatie op de computer van de gebruiker op te slaan, die vervolgens door de sites wordt verzameld. Hiervan is de bekendste en meest gebruikte die van HTML-cookies. Ze worden gebruikt voor navigatie en om de toegang tot en het gebruik van de site door de gebruiker te vergemakkelijken. Ze zijn nodig voor de verzending van communicatie op het elektronische netwerk of voor de leverancier om de door de klant gevraagde dienst te leveren.

2. De instellingen om cookies te beheren of uit te schakelen kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte internetbrowser. In elk geval kan de gebruiker de algemene deactivering of annulering van cookies beheren of aanvragen door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen. Deze deactivering kan de toegang tot sommige delen van de site vertragen of verhinderen.

3. Het gebruik van technische cookies maakt een veilig en efficiënt gebruik van de site mogelijk.

4. De cookies die in de browser worden geplaatst en opnieuw worden verzonden via Google Analytics of via de statistiekendienst van bloggers of iets dergelijks, zijn alleen technisch als ze rechtstreeks worden gebruikt voor site-optimalisatiedoeleinden door de site-eigenaar, die informatie in geaggregeerde vorm kan verzamelen op het aantal gebruikers en hoe ze de site bezoeken. Onder deze voorwaarden gelden voor analytische cookies dezelfde regels wat betreft informatie en toestemming als voor technische cookies.

5. Wat de duur betreft, kan onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke sessiecookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van de browsersessie en die worden gebruikt om de gebruiker te identificeren en zo te voorkomen dat elke bezochte pagina wordt ingelogd, en de permanente die actief blijven in de pc tot na afloop of opzegging door de gebruiker.

6. Sessiecookies kunnen worden geïnstalleerd om toegang en permanentie in het gereserveerde gedeelte van het portaal mogelijk te maken als een geverifieerde gebruiker.

7. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar uitsluitend voor de duur van de navigatie totdat de browser wordt gesloten en verdwijnen wanneer deze wordt gesloten. Het gebruik ervan is strikt beperkt tot de verzending van sessie-ID's bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken.


3 - Cookies van derden

1. Met betrekking tot de oorsprong kunnen de cookies die rechtstreeks naar de browser worden verzonden vanaf de site die u bezoekt, worden onderscheiden van die van derden die vanaf andere sites naar uw computer worden gestuurd en niet van degene die u bezoekt.

2. Permanente cookies zijn vaak cookies van derden.

3. De meeste cookies van derden bestaan uit tracking cookies die worden gebruikt om online gedrag te identificeren, interesses te begrijpen en daardoor advertentieaanbiedingen voor gebruikers aan te passen.

4. Er kunnen analytische cookies van derden worden geplaatst. Ze worden verzonden vanaf domeinen van de bovengenoemde derde partijen buiten de site.

5. Analytische cookies van derden worden gebruikt om informatie over gebruikersgedrag op VitaStrong.it te detecteren. Het onderzoek vindt anoniem plaats om de prestaties te monitoren en de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Profileringscookies van derden worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, om reclameboodschappen voor te stellen in overeenstemming met de keuzes die de gebruikers zelf hebben gemaakt.

6. Het gebruik van deze cookies wordt beheerst door de regels die door de derde partijen zelf zijn opgesteld, daarom worden gebruikers uitgenodigd om de privacyinformatie en de aanwijzingen voor het beheren of uitschakelen van de cookies die op de betreffende webpagina's zijn gepubliceerd, te lezen.


4 - Profileringscookies

1. Profileringscookies creëren gebruikersprofielen en worden gebruikt om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het net kenbaar maakt.

2. Wanneer dit soort cookies worden gebruikt, moet de gebruiker expliciet toestemming geven.

3. Artikel 22 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 122 van het Wetboek Gegevensbescherming zijn van toepassing.IV - GEGEVENS VERWERKT


1 - Gegevensverwerkingsmodus

1. Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logbestanden waarin op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie wordt bijgehouden tijdens gebruikersbezoeken. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:

- internetprotocol (IP) adres;
- type browser en parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;
- naam van de internetprovider (ISP);
- datum en tijd van bezoek;
- webpagina van herkomst van de bezoeker (verwijzing) en exit;
- eventueel het aantal klikken.

2. De bovengenoemde informatie wordt in geautomatiseerde vorm verwerkt en uitsluitend in geaggregeerde vorm verzameld om de correcte werking van de site te verifiëren en om veiligheidsredenen. Deze informatie zal worden behandeld op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.

3. Voor beveiligingsdoeleinden (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens mogelijk ook persoonsgegevens bevatten, zoals het IP-adres, die kunnen worden gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om pogingen tot schade aan de site zelf of om schade toe te brengen aan andere gebruikers, of in ieder geval schadelijke activiteiten of activiteiten die een misdrijf vormen. Deze gegevens worden nooit gebruikt voor de identificatie of profilering van de gebruiker, maar alleen om de site en zijn gebruikers te beschermen, dergelijke informatie zal worden behandeld op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.

4. Als de site het invoegen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke diensten die door de gebruiker worden aangevraagd, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te verzenden voor een mogelijke werkrelatie, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificatiegegevens van de gebruiker , inclusief het e-mailadres. Deze gegevens zijn bedoeld om vrijwillig door de gebruiker te worden verstrekt op het moment dat hij om dienstverlening verzoekt. Door een opmerking of andere informatie in te voegen, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de privacy-informatie en stemt hij er met name mee in dat de ingevoegde inhoud ook vrijelijk aan derden wordt bekendgemaakt. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is voor het leveren van de dienst.

5. De informatie die gebruikers van de site menen openbaar te maken via de diensten en hulpmiddelen die hun ter beschikking worden gesteld, wordt bewust en vrijwillig door de gebruiker verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele wetsovertredingen. Het is aan de gebruiker om te verifiëren dat hij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud die wordt beschermd door nationale en internationale normen in te voeren.


2 - Doel van de gegevensverwerking

1. De gegevens die tijdens de werking van de site worden verzameld, worden gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en voor de volgende doeleinden:

Gegevensverzoek voor marketingdoeleinden

2. De gegevensbewaring zal worden uitgevoerd voor de periode die strikt noodzakelijk is om het bovengenoemde doel te bereiken en in ieder geval niet langer dan 2 jaar .

3. De gegevens die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden (blokkeren van pogingen om de site te beschadigen) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.


3 - Gegevens verstrekt door de gebruiker

1. Zoals hierboven aangegeven, omvat de optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen .

2. Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek progressief worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die is opgezet voor bepaalde diensten.


4 - Ondersteuning bij het configureren van uw browser

1. De gebruiker kan cookies ook beheren via de instellingen van zijn browser. Het verwijderen van cookies uit uw browser kan echter de voorkeuren die u voor de site hebt ingesteld, verwijderen.

2. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u ook de specifieke helppagina bezoeken van de webbrowser die u gebruikt:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Plug-ins voor sociale netwerken

1. Deze site bevat ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken, zodat u gemakkelijk content kunt delen op uw favoriete sociale netwerken. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat ze geen cookies plaatsen bij het openen van de pagina, om de privacy van de gebruiker te beschermen. Uiteindelijk worden cookies, indien deze door sociale netwerken worden aangeboden, alleen geplaatst wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker surft terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, hij al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden overgedragen bij registratie bij het sociale netwerk.

2. Het verzamelen en gebruiken van informatie die via de plug-in is verkregen, wordt beheerst door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar wordt verwezen:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. UW RECHTEN


1. De kunst. 13, ch. 2 van Verordening (EU) 2016/679 somt de rechten van de gebruiker op.

2. De site VitaStrong.it is daarom bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van de rechten van de gebruiker, op basis van de volgende artikelen van Verordening (EU) 2016/679:

a) Op basis van art. 15, van het recht van de belanghebbende om de eigenaar om toegang tot persoonsgegevens te vragen, gebaseerd op art. 16 de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te corrigeren op basis van art. 18 de mogelijkheid om de behandeling die hem aangaat te integreren of te beperken, of om zich, om legitieme redenen, te verzetten tegen hun behandeling op basis van art. 21, naast het recht op dataportabiliteit op basis van art. 20 Verordening (EU);

b) het recht om annulering te vragen op basis van artikel 17, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan het bewaren niet nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of later verwerkt.

c) het recht om certificering te verkrijgen dat de activiteiten van actualisering, rectificatie, integratie van gegevens, annulering, blokkering van gegevens, transformatie onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid , behalve in het geval dat deze nakoming onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen inhoudt die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht.

3. Verzoeken kunnen worden gericht aan de gegevensbeheerder, zonder formaliteiten of, als alternatief, met behulp van het formulier dat door de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens wordt verstrekt, of door een e-mail te sturen naar het adres: [email protected]

4. Indien de behandeling gebaseerd is op de art. 6, lid 1, lett. a) – uitdrukkelijke toestemming voor gebruik – of op art. 9, lid 2 lett. a) – uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van genetische, biometrische, gezondheidsgerelateerde gegevens waaruit religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen onthullen – de gebruiker heeft het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

5. Evenzo heeft de gebruiker in geval van wetsovertreding het recht om een klacht in te dienen bij de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de gegevensverwerking in de Italiaanse staat.

6. Voor een meer diepgaand onderzoek van uw rechten, zie artikelen 15-22 van Verordening (EU) 2016/679.JIJ. BEVEILIGING VAN DE VERSTREKTE GEGEVENS


1. Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden.

2. Naast de eigenaar kunnen in sommige gevallen categorieën van personen die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe onderwerpen (zoals externe technische dienstverleners, koeriers) toegang tot de gegevens postdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).VII. WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT


1. Dit document, dat het privacybeleid van deze site vormt, wordt gepubliceerd op het adres:

https://vitastrong.it/nl/content/7-privacy-policy

2. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. In het geval van significante wijzigingen en updates, zullen deze worden gerapporteerd met specifieke meldingen aan gebruikers.

3. Eerdere versies van het document zijn nog steeds beschikbaar op deze pagina.

4. Het document is bijgewerkt op 21-11-2019 om te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen, en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679.