PERSONVERNI - INFORMASJON RELATERT TIL NETTSTEDENS PERSONVERN


1. Denne delen inneholder informasjon knyttet til administrasjonsmetodene til VitaStrong.it med referanse til behandlingen av data til VitaStrong.it -brukere.

2. Denne informasjonen er også gyldig for formålene i artikkel 13 i forordning (EU) nr. 2016/679, om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger samt fri sirkulasjon av slike data, for personer som samhandler med VitaStrong.it og kan nås på adressen som tilsvarer startsiden:

www.https://vitastrong.it/no/

3. Informasjonen gis kun for VitaStrong.it og ikke for andre nettsteder som kan konsulteres av brukeren via lenker der.

4. Formålet med dette dokumentet er å gi informasjon om metodene, tidspunktet og arten av informasjonen som de behandlingsansvarlige må gi til brukere ved tilkobling til VitaStrong.it- nettsidene, uavhengig av formålet med selve tilkoblingen, iht. italiensk og europeisk lovgivning.

5. Informasjonen kan undergå endringer på grunn av innføring av nytt regelverk i denne forbindelse, brukeren inviteres derfor til med jevne mellomrom å sjekke denne siden.

6. Hvis brukeren er under 14 år, i henhold til artikkel 8, c.1 i forordning (EU) 2016/679, og art. 2 - Quinquies of Legislative Decre 196/2003, som endret ved lovdekret 181/18, vil måtte legitimere sitt samtykke gjennom autorisasjon fra foreldrene eller foresatte.II - DATABEHANDLING


1 - Eier av dataene

1. Behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, tjeneste eller annet organ som individuelt eller sammen med andre fastsetter formål og midler for behandling av personopplysninger. Han tar seg også av sikkerhetsprofilene.

2. Med hensyn til denne nettsiden er behandlingsansvarlig: Globax Nutrition SRL, og for enhver avklaring eller utøvelse av brukerens rettigheter kan han kontakte ham på følgende e-postadresse: [email protected] .


2 - Ansvarlig for databehandling

1. Behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, tjeneste eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

2. I henhold til artikkel 28 i forordning (EU) nr. 2016/679, etter utnevnelse av dataeieren, er behandlingsansvarlig for VitaStrong.it -siden: Globax Nutrition SRL


3 - Sted for databehandling

1. Behandlingen av data generert ved bruk av VitaStrong.it foregår på Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Om nødvendig kan opplysningene knyttet til nyhetsbrevtjenesten behandles av behandlingsansvarlig eller subjekter utpekt av denne for dette formålet ved det aktuelle kontoret.III
- COOKIES


1 - Type informasjonskapsler

1. VitaStrong.it -nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjøre brukerens nettleseropplevelse enklere og mer intuitiv: informasjonskapsler er små tekststrenger som brukes til å huske informasjon som kan berøre brukeren, hans preferanser eller enhetens tilgang til Internett (datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon) og brukes hovedsakelig til å tilpasse funksjonen til nettstedet til brukerens forventninger, tilby en mer personlig nettleseropplevelse og huske valgene som er gjort tidligere.

2. En informasjonskapsel består av et lite sett med data som overføres til brukerens nettleser fra en webserver og kan kun leses av serveren som foretok overføringen. Det er ikke kjørbar kode og overfører ikke virus.

3. Informasjonskapsler registrerer ingen personlig informasjon og identifiserbare data vil ikke bli lagret. Hvis du ønsker det, kan du forhindre lagring av noen eller alle informasjonskapsler. I dette tilfellet kan imidlertid bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys bli kompromittert. For å fortsette uten å endre alternativene knyttet til informasjonskapsler, fortsett ganske enkelt å surfe.

Nedenfor er typene informasjonskapsler som nettstedet bruker:


2 - Tekniske informasjonskapsler

1. Det er mange teknologier som brukes til å lagre informasjon på brukerens datamaskin, som deretter samles inn av nettstedene. Blant disse er den mest kjente og mest brukte HTML-informasjonskapsler. De brukes til navigering og for å lette tilgang og bruk av nettstedet for brukeren. De er nødvendige for overføring av kommunikasjon på det elektroniske nettverket eller for at leverandøren skal yte tjenesten kunden ber om.

2. Innstillingene for å administrere eller deaktivere informasjonskapsler kan variere avhengig av nettleseren som brukes. I alle fall kan brukeren administrere eller be om generell deaktivering eller kansellering av informasjonskapsler ved å endre innstillingene til nettleseren sin. Denne deaktiveringen kan bremse eller hindre tilgang til enkelte deler av nettstedet.

3. Bruken av tekniske informasjonskapsler tillater sikker og effektiv bruk av nettstedet.

4. Informasjonskapslene som settes inn i nettleseren og videresendes gjennom Google Analytics eller gjennom statistikktjenesten til bloggere eller lignende er kun tekniske hvis de brukes til nettstedoptimalisering direkte av eieren av nettstedet, som vil kunne samle informasjon i aggregert form på antall brukere og hvordan de besøker nettstedet. Under disse betingelsene gjelder de samme reglene for analyseinformasjonskapsler, når det gjelder informasjon og samtykke, som for tekniske informasjonskapsler.

5. Med tanke på varigheten kan det skilles mellom midlertidige øktinformasjonskapsler som automatisk slettes på slutten av nettlesingsøkten og brukes til å identifisere brukeren og derfor unngå å logge inn på hver besøkte side og de permanente som forblir aktive i PC-en inntil ved utløp eller kansellering av brukeren.

6. Øktinformasjonskapsler kan installeres for å tillate tilgang og varighet i det reserverte området av portalen som en autentisert bruker.

7. De lagres ikke permanent, men utelukkende for varigheten av navigasjonen til nettleseren lukkes og forsvinner når den lukkes. Bruken deres er strengt begrenset til overføring av sesjonsidentifikatorer som består av tilfeldige tall generert av serveren som er nødvendig for å tillate sikker og effektiv utforskning av nettstedet.


3 - Tredjeparts informasjonskapsler

1. I forhold til opprinnelsen kan informasjonskapslene som sendes til nettleseren direkte fra nettstedet du besøker, skilles fra tredjeparter som sendes til datamaskinen din fra andre nettsteder og ikke fra den du besøker.

2. Permanente informasjonskapsler er ofte tredjeparts informasjonskapsler.

3. De fleste tredjeparts informasjonskapsler består av sporingsinformasjonskapsler som brukes til å identifisere atferd på nettet, forstå interesser og derfor tilpasse annonsetilbud for brukere.

4. Analytiske tredjeparts informasjonskapsler kan installeres. De sendes fra domener til de nevnte tredjepartene utenfor nettstedet.

5. Tredjeparts analytiske informasjonskapsler brukes til å oppdage informasjon om brukeratferd på VitaStrong.it . Undersøkelsen foregår anonymt, for å overvåke ytelsen og forbedre brukervennligheten til nettstedet. Tredjeparts profileringsinformasjonskapsler brukes til å lage brukerprofiler, for å foreslå reklamemeldinger i tråd med valgene brukerne selv uttrykker.

6. Bruken av disse informasjonskapslene styres av reglene satt opp av tredjepartene selv, derfor inviteres brukerne til å lese personverninformasjonen og indikasjonene for å administrere eller deaktivere informasjonskapslene publisert på de respektive nettsidene.


4 - Profileringsinformasjonskapsler

1. Profileringsinformasjonskapsler oppretter brukerprofiler og brukes til å sende reklamemeldinger i tråd med preferansene som uttrykkes av brukeren mens han surfer på nettet.

2. Når denne typen informasjonskapsler brukes, må brukeren gi uttrykkelig samtykke.

3. Artikkel 22 i forordning (EU) 2016/679 og artikkel 122 i databeskyttelseskoden vil gjelde.IV - DATA BEHANDLET


1 - Databehandlingsmodus

1. Som alle nettsteder, bruker denne siden også loggfiler der informasjon som samles inn på en automatisert måte oppbevares under brukerbesøk. Informasjonen som samles inn kan være følgende:

- Internett-protokoll (IP) adresse;
- type nettleser og parametere for enheten som brukes til å koble til nettstedet;
- navnet på internettleverandøren (ISP);
- dato og klokkeslett for besøket;
- nettside med opprinnelse til besøkende (henvisning) og utgang;
- muligens antall klikk.

2. Den nevnte informasjonen behandles i en automatisert form og samles inn i en eksklusivt aggregert form for å verifisere at siden fungerer korrekt, og av sikkerhetsmessige årsaker. Denne informasjonen vil bli behandlet på grunnlag av eierens legitime interesser.

3. Av sikkerhetshensyn (spamfiltre, brannmurer, virusdeteksjon), kan de automatisk registrerte dataene muligens også inkludere personopplysninger som IP-adressen, som kan brukes, i samsvar med gjeldende lover, for å blokkere forsøk på skade på selve siden eller for å forårsake skade på andre brukere, eller i alle fall skadelige aktiviteter eller aktiviteter som utgjør en forbrytelse. Disse dataene brukes aldri til identifikasjon eller profilering av brukeren, men kun med det formål å beskytte nettstedet og dets brukere, slik informasjon vil bli behandlet på grunnlag av eierens legitime interesser.

4. Hvis nettstedet tillater innsetting av kommentarer, eller i tilfelle spesifikke tjenester etterspurt av brukeren, inkludert muligheten for å sende Curriculum Vitae for et mulig arbeidsforhold, oppdager og registrerer nettstedet automatisk noen identifikasjonsdata til brukeren , inkludert e-postadressen. Disse dataene er ment å gis frivillig av brukeren på tidspunktet for forespørsel om tjenesteytelse. Ved å legge inn en kommentar eller annen informasjon, aksepterer brukeren uttrykkelig personverninformasjonen, og godtar spesielt at innholdet som legges inn er fritt utlevert til tredjeparter også. Dataene som mottas vil bli brukt utelukkende for levering av den forespurte tjenesten og kun i den tiden som er nødvendig for levering av tjenesten.

5. Informasjonen som brukere av nettstedet anser for å offentliggjøre gjennom tjenestene og verktøyene som er gjort tilgjengelige for dem, er gitt av brukeren med viten og frivillighet, og fritar dette nettstedet fra ethvert ansvar angående eventuelle brudd på loven. Det er opp til brukeren å bekrefte at de har tillatelse til å legge inn personlige data fra tredjeparter eller innhold beskyttet av nasjonale og internasjonale standarder.


2 - Formål med databehandling

1. Dataene som samles inn av nettstedet under driften, brukes til formålene angitt ovenfor og til følgende formål:

Dataforespørsel for markedsføringsformål

2. Oppbevaring av data vil bli utført i den perioden som er strengt nødvendig for å oppnå det nevnte formålet og i alle fall ikke overstige 2 år .

3. Dataene som brukes til sikkerhetsformål (blokkering av forsøk på å skade nettstedet) oppbevares i den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå det tidligere angitte formålet.


3 - Data levert av brukeren

1. Som angitt ovenfor, innebærer valgfri, eksplisitt og frivillig sending av e-poster til adressene som er angitt på dette nettstedet påfølgende anskaffelse av avsenderens adresse, nødvendig for å svare på forespørsler, samt alle andre personopplysninger som er inkludert i meldingen .

2. Spesifikk sammendragsinformasjon vil gradvis rapporteres eller vises på sidene på nettstedet som er satt opp for bestemte tjenester på forespørsel.


4 - Støtte for å konfigurere nettleseren din

1. Brukeren kan også administrere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren sin. Sletting av informasjonskapsler fra nettleseren din kan imidlertid fjerne preferansene du har angitt for nettstedet.

2. For mer informasjon og støtte kan du også besøke den spesifikke hjelpesiden til nettleseren du bruker:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Plugins for sosiale nettverk

1. Denne siden inneholder også plugins og/eller knapper for sosiale nettverk, for å tillate enkel deling av innhold på dine favoritt sosiale nettverk. Disse pluginene er programmert for å ikke sette noen informasjonskapsler når du går inn på siden, for å ivareta brukerens personvern. Til slutt settes informasjonskapsler, hvis det er gitt av sosiale nettverk, kun når brukeren gjør effektiv og frivillig bruk av plugin-en. Husk at hvis brukeren surfer og er logget på det sosiale nettverket, har han allerede samtykket til bruken av informasjonskapsler som formidles gjennom dette nettstedet når han registrerer seg på det sosiale nettverket.

2. Innsamling og bruk av informasjon innhentet gjennom plugin er underlagt de respektive personvernreglene til de sosiale nettverkene, som det henvises til:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. DINE RETTIGHETER


1. Kunsten. 13, kap. 2 i forordning (EU) 2016/679 viser brukerens rettigheter.

2. VitaStrong.it- siden har derfor til hensikt å informere brukeren om eksistensen av brukerens rettigheter, basert på følgende artikler i forordning (EU) 2016/679:

a) På grunnlag av art. 15, av interessentens rett til å be eieren om tilgang til personopplysninger, basert på art. 16 muligheten for å korrigere dataene som er gitt, basert på art.18 muligheten for å integrere eller begrense behandlingen som angår ham, eller å motsette seg, av legitime grunner, deres behandling basert på art. 21, i tillegg til retten til dataportabilitet basert på art. 20 Forordning (EU);

b) retten til å be om kansellering på grunnlag av artikkel 17, transformasjon til anonym form eller blokkering av data behandlet i strid med loven, inkludert data hvis oppbevaring ikke er nødvendig i forhold til formålene som dataene er samlet inn for eller senere Bearbeidet.

c) retten til å få sertifisering om at operasjonene med oppdatering, retting, integrering av data, kansellering, blokkering av data, transformasjon er gjort oppmerksom på, også når det gjelder innholdet, til de som dataene er blitt kommunisert til eller formidlet til , bortsett fra i tilfellet der denne oppfyllelsen viser seg umulig eller innebærer bruk av midler som åpenbart står i misforhold til den beskyttede rettigheten.

3. Forespørsler kan rettes til behandlingsansvarlig, uten formaliteter eller, alternativt, ved å bruke skjemaet gitt av garantisten for beskyttelse av personopplysninger, eller ved å sende en e-post til adressen: [email protected]

4. Dersom behandlingen er basert på art. 6, første ledd, lett. a) – uttrykkelig samtykke til bruk – eller på art. 9, annet ledd lett. a) – uttrykkelig samtykke til bruk av genetiske, biometriske, helserelaterte data som avslører religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskap, avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger – brukeren har rett til å tilbakekalle samtykket når som helst uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykket gitt før tilbakekallet.

5. Likeledes, i tilfelle brudd på loven, har brukeren rett til å sende inn en klage til garantisten for beskyttelse av personopplysninger, som myndigheten som er ansvarlig for å overvåke databehandlingen i den italienske staten.

6. For en mer inngående undersøkelse av dine rettigheter, se artikkel 15-22 i forordning (EU) 2016/679.DU. SIKKERHET FOR LEVERTE DATA


1. Dette nettstedet behandler brukerdata på en lovlig og korrekt måte, og vedtar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av data. Behandlingen utføres ved hjelp av IT- og/eller telematikkverktøy, med organisatoriske metoder og med logikk strengt knyttet til de angitte formålene.

2. I tillegg til eieren, kan i noen tilfeller kategorier av personer som er involvert i organiseringen av nettstedet (administrative, kommersielle, markedsføring, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (som tredjeparts tekniske tjenesteleverandører, kurerer) ha tilgang til dataene, posttjenester, hostingleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer).VII. ENDRINGER I DETTE DOKUMENTET


1. Dette dokumentet, som utgjør personvernreglene for dette nettstedet, er publisert på adressen:

https://vitastrong.it/no/content/7-privacy-policy

2. Det kan være gjenstand for endringer eller oppdateringer. Ved vesentlige endringer og oppdateringer vil disse bli rapportert med spesifikke varsler til brukerne.

3. Tidligere versjoner av dokumentet vil fortsatt være tilgjengelig på denne siden.

4. Dokumentet ble oppdatert 21.11.2019 for å overholde de relevante forskriftsbestemmelsene, og spesielt i samsvar med forordning (EU) 2016/679.