POLITYKA PRYWATNOŚCII - INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI SERWISU


1. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące sposobów zarządzania VitaStrong.it w odniesieniu do przetwarzania danych użytkowników VitaStrong.it .

2. Niniejsza informacja jest również ważna dla celów art. 13 Rozporządzenia (UE) nr. 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, dla podmiotów, które wchodzą w interakcję z VitaStrong.it i można się z nimi skontaktować pod adresem odpowiadającym stronie początkowej:

www.vitastrong.it

3. Informacje są dostarczane tylko dla VitaStrong.it , a nie dla innych stron internetowych, do których użytkownik może wejść za pośrednictwem zawartych w nich linków.

4. Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji na temat metod, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi VitaStrong.it , niezależnie od celu samego połączenia, zgodnie z art. ustawodawstwo włoskie i europejskie.

5. Informacje mogą ulec zmianie w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie, w związku z czym użytkownik jest proszony o okresowe sprawdzanie tej strony.

6. Jeżeli użytkownik nie ukończył 14 roku życia, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz art. 2 - Quinquies dekretu ustawodawczego 196/2003, zmienionego dekretem ustawodawczym 181/18, będzie musiało uzasadnić swoją zgodę upoważnieniem rodziców lub opiekunów.II - PRZETWARZANIE DANYCH


1 - Właściciel Danych

1. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dba również o profile bezpieczeństwa.

2. W odniesieniu do tej witryny administratorem danych jest: Globax Nutrition SRL, aw celu wyjaśnienia lub skorzystania z praw użytkownika można się z nim skontaktować pod następującym adresem e-mail: [email protected] .


2 - Odpowiedzialny za przetwarzanie danych

1. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

2. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr. 2016/679, po wyznaczeniu właściciela danych, administratorem danych strony VitaStrong.it jest: Globax Nutrition SRL


3 - Miejsce przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych generowanych przez korzystanie z VitaStrong.it odbywa się pod adresem Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. W razie potrzeby dane związane z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez administratora danych lub wskazane przez niego w tym celu podmioty we właściwym urzędzie.III
- PLIKI COOKIES


1 - Rodzaj plików cookie

1. Serwis VitaStrong.it wykorzystuje pliki cookies, aby korzystanie z nich było łatwiejsze i bardziej intuicyjne: cookies to małe ciągi tekstowe służące do zapamiętywania niektórych informacji, które mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i służą głównie dostosowaniu funkcjonowania serwisu do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane przeglądanie oraz zapamiętując dokonane wcześniej wybory.

2. Plik cookie to niewielki zestaw danych przesyłanych do przeglądarki użytkownika z serwera WWW i może być odczytany tylko przez serwer, który dokonał transferu. Nie jest to kod wykonywalny i nie przenosi wirusów.

3. Pliki cookie nie rejestrują żadnych danych osobowych, a żadne dane umożliwiające identyfikację nie będą przechowywane. Jeśli chcesz, możesz uniemożliwić zapisywanie niektórych lub wszystkich plików cookie. Jednak w takim przypadku korzystanie ze strony i oferowanych usług może być zagrożone. Aby kontynuować bez zmiany opcji dotyczących plików cookie, po prostu kontynuuj przeglądanie.

Poniżej przedstawiono rodzaje plików cookie, z których korzysta witryna:


2 - Techniczne pliki cookie

1. Istnieje wiele technologii służących do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które następnie są gromadzone przez strony. Wśród nich najbardziej znanym i najczęściej używanym jest plik cookie HTML. Służą do nawigacji oraz ułatwienia dostępu i korzystania ze strony przez użytkownika. Są one niezbędne do transmisji komunikatów w sieci elektronicznej lub do świadczenia przez dostawcę usługi żądanej przez klienta.

2. Ustawienia zarządzania lub wyłączania plików cookies mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. W każdym przypadku użytkownik może zarządzać lub zażądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części witryny.

3. Stosowanie technicznych plików cookies umożliwia bezpieczne i efektywne korzystanie z serwisu.

4. Pliki cookie, które są umieszczane w przeglądarce i przesyłane ponownie za pośrednictwem Google Analytics lub usługi statystycznej blogerów lub podobnych, mają charakter techniczny tylko wtedy, gdy są wykorzystywane do celów optymalizacji witryny bezpośrednio przez właściciela witryny, który będzie mógł zbierać informacje w formie zbiorczej na temat liczbę użytkowników i sposób, w jaki odwiedzają witrynę. W tych warunkach w odniesieniu do analitycznych plików cookie w zakresie informacji i zgody obowiązują te same zasady, co w przypadku technicznych plików cookie.

5. Ze względu na czas trwania wyróżnia się cookies sesyjne tymczasowe, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądania i służą do identyfikacji użytkownika, a tym samym uniknięcia logowania na każdej odwiedzanej stronie oraz stałe, które pozostają aktywne w PC aż do wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika.

6. Cookies sesyjne mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu i przebywania w zarezerwowanym obszarze portalu jako uwierzytelniony użytkownik.

7. Nie są one zapamiętywane na stałe, lecz wyłącznie na czas nawigacji do momentu zamknięcia przeglądarki i znikają wraz z jej zamknięciem. Ich użycie jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji składających się z liczb losowych generowanych przez serwer, niezbędnych do umożliwienia bezpiecznej i sprawnej eksploracji serwisu.


3 - Pliki cookie stron trzecich

1. Ze względu na pochodzenie pliki cookie wysyłane do przeglądarki bezpośrednio z odwiedzanej witryny można odróżnić od plików cookie osób trzecich wysyłanych do komputera z innych witryn, a nie z tej, którą odwiedzasz.

2. Stałe pliki cookie to często pliki cookie stron trzecich.

3. Większość plików cookie stron trzecich to śledzące pliki cookie używane do identyfikacji zachowań online, zrozumienia zainteresowań, a tym samym dostosowania ofert reklamowych dla użytkowników.

4. Mogą być instalowane analityczne pliki cookie stron trzecich. Są one wysyłane z domen wyżej wymienionych stron trzecich zewnętrznych w stosunku do strony.

5. Analityczne pliki cookie stron trzecich służą do wykrywania informacji o zachowaniu użytkowników na VitaStrong.it . Ankieta odbywa się anonimowo, w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności serwisu. Profilujące pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników w celu proponowania komunikatów reklamowych zgodnie z wyborami wyrażonymi przez samych użytkowników.

6. Korzystanie z tych plików cookie podlega zasadom ustanowionym przez same strony trzecie, dlatego użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z informacjami o prywatności oraz wskazówkami dotyczącymi zarządzania plikami cookie lub ich wyłączania, opublikowanymi na odpowiednich stronach internetowych.


4 - Profilujące pliki cookie

1. Profilujące pliki cookie tworzą profile użytkowników i służą do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania sieci.

2. W przypadku korzystania z tego typu plików cookies użytkownik musi wyrazić na to wyraźną zgodę.

3. Zastosowanie mają art. 22 rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz art. 122 Kodeksu ochrony danych.IV - DANE PRZETWARZANE


1 - Tryb przetwarzania danych

1. Ta witryna, podobnie jak wszystkie witryny internetowe, korzysta z plików dziennika, w których przechowywane są informacje zbierane w sposób zautomatyzowany podczas wizyt użytkowników. Zebrane informacje mogą być następujące:

- adres protokołu internetowego (IP);
- rodzaj przeglądarki i parametry urządzenia, z którego następuje połączenie ze stroną;
- nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
- data i godzina wizyty;
- strona internetowa, z której pochodzi odwiedzający (skierowanie) i wyjście;
- ewentualnie liczba kliknięć.

2. Powyższe informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz gromadzone wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania serwisu oraz ze względów bezpieczeństwa. Informacje te będą traktowane na podstawie uzasadnionych interesów właściciela.

3. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów) automatycznie rejestrowane dane mogą ewentualnie zawierać również dane osobowe takie jak adres IP, które mogłyby zostać wykorzystane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej witryny lub wyrządzania szkód innym użytkownikom, a w każdym razie szkodliwych działań lub działań stanowiących przestępstwo. Dane te nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkownika, ale wyłącznie w celu ochrony witryny i jej użytkowników, takie informacje będą traktowane na podstawie uzasadnionych interesów właściciela.

4. Jeżeli witryna umożliwia umieszczanie komentarzy lub w przypadku określonych usług żądanych przez użytkownika, w tym możliwości przesłania CV w celu podjęcia ewentualnego stosunku pracy, witryna automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika, w tym adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne przez użytkownika w momencie zgłoszenia żądania świadczenia usługi. Umieszczając komentarz lub inną informację, użytkownik wyraźnie akceptuje informacje o prywatności, aw szczególności zgadza się, że wstawione treści są również dobrowolnie udostępniane osobom trzecim. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanej usługi i tylko przez czas niezbędny do świadczenia usługi.

5. Informacje, które użytkownicy serwisu uznają za upublicznione za pośrednictwem udostępnionych im usług i narzędzi, podawane są przez użytkownika świadomie i dobrowolnie, zwalniając ten serwis z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenia prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy ma pozwolenie na wprowadzanie danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych normami krajowymi i międzynarodowymi.


2 - Cel przetwarzania danych

1. Dane zbierane przez serwis w trakcie jego działania wykorzystywane są we wskazanych powyżej celach oraz w następujących celach:

Żądanie danych w celach marketingowych

2. Przechowywanie danych będzie odbywać się przez okres niezbędny do realizacji w/w celu iw żadnym wypadku nie dłuższy niż 2 lata .

3. Dane służące do celów bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia serwisu) są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanego wcześniej celu.


3 - Dane podane przez użytkownika

1. Jak wskazano powyżej, fakultatywne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w tej witrynie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości .

2. Szczegółowe informacje zbiorcze będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny utworzonej dla poszczególnych usług na żądanie.


4 - Pomoc w konfiguracji przeglądarki

1. Użytkownik może również zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Jednak usunięcie plików cookie z przeglądarki może spowodować usunięcie preferencji ustawionych dla witryny.

2. Aby uzyskać więcej informacji i wsparcia, możesz również odwiedzić określoną stronę pomocy używanej przeglądarki internetowej:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Wtyczki sieci społecznościowych

1. Ta strona zawiera również wtyczki i/lub przyciski sieci społecznościowych, aby umożliwić łatwe udostępnianie treści w ulubionych sieciach społecznościowych. Te wtyczki są zaprogramowane tak, aby nie ustawiać żadnych plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do strony, aby chronić prywatność użytkowników. Ostatecznie pliki cookie są ustawiane, jeśli sieci społecznościowe tak zapewniają, tylko wtedy, gdy użytkownik skutecznie i dobrowolnie skorzysta z wtyczki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik przegląda będąc zalogowanym do sieci społecznościowej, to podczas rejestracji w sieci społecznościowej wyraził już zgodę na wykorzystanie plików cookie przekazywanych przez tę witrynę.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem wtyczki podlega odpowiednim zasadom ochrony prywatności sieci społecznościowych, z którymi prosimy się zapoznać:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. TWOJE PRAWA


1. Sztuka. 13, rozdz. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/679 wymienia prawa użytkownika.

2. Witryna VitaStrong.it ma zatem na celu poinformowanie użytkownika o istnieniu praw użytkownika w oparciu o następujące artykuły Rozporządzenia (UE) 2016/679:

a) Na podstawie art. 15, o prawie zainteresowanego do żądania od właściciela dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 możliwość sprostowania podanych danych, na podstawie art.18 możliwość integracji lub ograniczenia przetwarzania, które go dotyczą, lub sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu na podstawie art. 21, oprócz prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia (UE);

b) prawo żądania usunięcia na podstawie art. 17, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub obrobiony.

c) prawo do uzyskania zaświadczenia, że operacje aktualizacji, sprostowania, integracji danych, usunięcia, zablokowania danych, przekształcenia zostały podane do wiadomości, także co do ich treści, tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione , z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

3. Żądania można kierować do administratora danych, bez formalności lub alternatywnie, korzystając z formularza udostępnionego przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]

4. Jeżeli leczenie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) – wyraźna zgoda na wykorzystanie – lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) – wyrażenia zgody na wykorzystanie danych genetycznych, biometrycznych, zdrowotnych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe lub przynależność związkową, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne – użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5. Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania danych w państwie włoskim.

6. Aby uzyskać bardziej dogłębną analizę swoich praw, zobacz artykuły 15-22 rozporządzenia (UE) 2016/679.TY. BEZPIECZEŃSTWO PRZEKAZYWANYCH DANYCH


1. Niniejsza strona przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu uniemożliwienie nieupoważnionego dostępu, ujawnienia, modyfikacji lub nieuprawnionego zniszczenia danych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami.

2. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach, kategorie osób zaangażowanych w organizację strony (administracja, handel, marketing, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy) mogą mieć dostęp do danych, usługi pocztowe, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne).VII. ZMIANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE


1. Niniejszy dokument, stanowiący politykę prywatności tej strony, opublikowany jest pod adresem:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom. W przypadku istotnych zmian i aktualizacji zostaną one zgłoszone użytkownikom wraz z odpowiednimi powiadomieniami.

3. Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne na tej stronie.

4. Dokument został zaktualizowany w dniu 21.11.2019 r. w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami regulacyjnymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679.