ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOVI – INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV STRÁNKY


1. Táto časť obsahuje informácie týkajúce sa metód správy VitaStrong.it s odkazom na spracovanie údajov používateľov VitaStrong.it .

2. Tieto informácie platia aj pre účely článku 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj o voľnom obehu takýchto údajov, pre subjekty, ktoré interagujú s VitaStrong.it a sú zastihnuteľné na adrese zodpovedajúcej úvodnej stránke:

www.vitastrong.it

3. Informácie sú poskytované iba pre VitaStrong.it a nie pre iné webové stránky, na ktoré môže používateľ nahliadnuť prostredníctvom odkazov v nich uvedených.

4. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o spôsoboch, načasovaní a povahe informácií, ktoré musia správcovia údajov poskytnúť používateľom pri pripájaní na webové stránky VitaStrong.it , bez ohľadu na účel samotného pripojenia, podľa talianskej a európskej legislatívy.

5. Informácie môžu podliehať zmenám v dôsledku zavedenia nových predpisov v tejto súvislosti, preto je používateľ vyzývaný, aby túto stránku pravidelne kontroloval.

6. Ak je používateľ mladší ako 14 rokov, v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a čl. 2 - Quinquies legislatívneho dekrétu 196/2003, zmeneného a doplneného legislatívnym dekrétom 181/18, bude musieť legitimovať svoj súhlas prostredníctvom splnomocnenia rodičov alebo opatrovníkov.II - SPRACOVANIE ÚDAJOV


1 – Vlastník údajov

1. Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Stará sa aj o bezpečnostné profily.

2. Pokiaľ ide o túto webovú stránku, správcom údajov je: Globax Nutrition SRL a pre akékoľvek objasnenie alebo uplatnenie práv používateľa ho môže kontaktovať na tejto emailovej adrese: [email protected] .


2 - Zodpovedá za spracovanie údajov

1. Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

2. Podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 2016/679, po vymenovaní vlastníka údajov je správcom údajov stránky VitaStrong.it : Globax Nutrition SRL


3 - Miesto spracovania údajov

1. Spracovanie údajov generovaných používaním VitaStrong.it prebieha na adrese Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Údaje spojené so službou zasielania noviniek môže v prípade potreby spracúvať prevádzkovateľ údajov alebo ním určené subjekty na príslušný úrad.III
- COOKIES


1 – Typ súborov cookie

1. Stránka VitaStrong.it používa súbory cookie na uľahčenie a intuitívnosť prehliadania používateľov: súbory cookie sú malé reťazce textu používané na zapamätanie niektorých informácií, ktoré sa môžu týkať používateľa, jeho preferencií alebo prístupu zariadenia na internet (počítač, tablet alebo mobilný telefón) a používajú sa najmä na prispôsobenie fungovania stránky očakávaniam používateľa, pričom ponúkajú prispôsobenejšie prehliadanie a zapamätanie si predtým vykonaných volieb.

2. Súbor cookie pozostáva z malého súboru údajov prenesených do prehliadača používateľa z webového servera a môže ich čítať iba server, ktorý vykonal prenos. Nie je to spustiteľný kód a neprenáša vírusy.

3. Cookies nezaznamenávajú žiadne osobné informácie a žiadne identifikovateľné údaje nebudú uložené. Ak chcete, môžete zabrániť ukladaniu niektorých alebo všetkých súborov cookie. V tomto prípade však môže dôjsť k ohrozeniu používania stránky a ponúkaných služieb. Ak chcete pokračovať bez zmeny možností týkajúcich sa súborov cookie, jednoducho pokračujte v prehliadaní.

Nižšie sú uvedené typy súborov cookie, ktoré stránka používa:


2 - Technické cookies

1. Na ukladanie informácií do počítača používateľa sa používa množstvo technológií, ktoré potom stránky zhromažďujú. Z nich najznámejší a najpoužívanejší je súbor cookie HTML. Používajú sa na navigáciu a na uľahčenie prístupu a používania stránky používateľom. Sú potrebné na prenos komunikácie v elektronickej sieti alebo na to, aby dodávateľ poskytol službu požadovanú zákazníkom.

2. Nastavenia správy alebo zakázania cookies sa môžu líšiť v závislosti od používaného internetového prehliadača. V každom prípade môže užívateľ spravovať alebo požiadať o všeobecnú deaktiváciu alebo zrušenie cookies zmenou nastavení svojho internetového prehliadača. Táto deaktivácia môže spomaliť alebo zabrániť prístupu k niektorým častiam stránky.

3. Používanie technických cookies umožňuje bezpečné a efektívne používanie stránky.

4. Súbory cookie, ktoré sa vkladajú do prehliadača a opätovne sa prenášajú prostredníctvom služby Google Analytics alebo prostredníctvom štatistickej služby blogerov alebo podobne, sú technické iba vtedy, ak ich na účely optimalizácie stránky používa priamo vlastník stránky, ktorý bude môcť zhromažďovať informácie v súhrnnej forme na počet používateľov a spôsob, akým navštevujú stránku. Za týchto podmienok platia pre analytické súbory cookie, pokiaľ ide o informácie a súhlas, rovnaké pravidlá ako pre technické súbory cookie.

5. Z hľadiska trvania možno rozlíšiť dočasné súbory cookie relácie, ktoré sa na konci relácie prehliadania automaticky vymažú a používajú sa na identifikáciu používateľa, a preto sa vyhýbajú prihlasovaniu na každú navštívenú stránku a trvalé, ktoré zostávajú aktívne v PC až do uplynutia platnosti alebo zrušenia zo strany používateľa.

6. Súbory cookie relácie môžu byť nainštalované, aby sa umožnil prístup a trvalosť vo vyhradenej oblasti portálu ako autentifikovanému používateľovi.

7. Neukladajú sa do pamäte natrvalo, ale výlučne počas trvania navigácie, kým sa prehliadač nezavrie a zmiznú, keď sa zatvorí. Ich použitie je prísne obmedzené na prenos identifikátorov relácie pozostávajúcich z náhodných čísel generovaných serverom, ktoré sú potrebné na umožnenie bezpečného a efektívneho prieskumu lokality.


3 - Súbory cookie tretích strán

1. Pokiaľ ide o pôvod, súbory cookie odoslané do prehliadača priamo zo stránky, ktorú navštevujete, možno odlíšiť od súborov cookie tretích strán odoslaných do vášho počítača z iných stránok a nie z tých, ktoré navštevujete.

2. Trvalé cookies sú často cookies tretích strán.

3. Väčšina súborov cookie tretích strán pozostáva zo sledovacích súborov cookie používaných na identifikáciu online správania, pochopenie záujmov a tým prispôsobenie reklamných ponúk pre používateľov.

4. Môžu byť nainštalované analytické cookies tretích strán. Posielajú sa z domén vyššie uvedených tretích strán mimo stránky.

5. Analytické súbory cookie tretích strán sa používajú na zisťovanie informácií o správaní používateľov na stránke VitaStrong.it . Prieskum prebieha anonymne, s cieľom monitorovať výkon a zlepšiť použiteľnosť stránky. Profilovacie súbory cookie tretích strán sa používajú na vytváranie používateľských profilov s cieľom navrhovať reklamné správy v súlade s voľbami vyjadrenými samotnými používateľmi.

6. Používanie týchto súborov cookie sa riadi pravidlami stanovenými samotnými tretími stranami, preto sú používatelia vyzvaní, aby si prečítali informácie o ochrane osobných údajov a pokyny na správu alebo zakázanie súborov cookie zverejnených na príslušných webových stránkach.


4 - Profilovanie cookies

1. Profilovacie cookies vytvárajú užívateľské profily a používajú sa na zasielanie reklamných správ v súlade s preferenciami vyjadrenými užívateľom pri surfovaní na internete.

2. Pri používaní týchto typov súborov cookie musí používateľ dať výslovný súhlas.

3. Uplatní sa článok 22 nariadenia (EÚ) 2016/679 a článok 122 Kódexu ochrany údajov.IV - SPRACOVANÉ ÚDAJE


1 - Režim spracovania údajov

1. Rovnako ako všetky webové stránky, aj táto stránka využíva protokolové súbory, v ktorých sa informácie zhromaždené automatizovaným spôsobom uchovávajú počas návštev používateľov. Zhromaždené informácie môžu byť nasledovné:

- adresa internetového protokolu (IP);
- typ prehliadača a parametre zariadenia používaného na pripojenie k stránke;
- názov poskytovateľa internetových služieb (ISP);
- dátum a čas návštevy;
- webová stránka pôvodu návštevníka (odporúčanie) a odchodu;
- prípadne počet kliknutí.

2. Vyššie uvedené informácie sa spracúvajú v automatizovanej forme a zhromažďujú sa výlučne v súhrnnej forme za účelom overenia správneho fungovania stránky az bezpečnostných dôvodov. Tieto informácie budú spracované na základe oprávnených záujmov vlastníka.

3. Z bezpečnostných dôvodov (filtre nevyžiadanej pošty, firewally, detekcia vírusov) môžu automaticky zaznamenávané údaje prípadne zahŕňať aj osobné údaje, ako je IP adresa, ktoré by sa v súlade s platnými zákonmi mohli použiť na blokovanie pokusov o poškodenie samotných stránok alebo spôsobiť škodu iným používateľom alebo v každom prípade škodlivé činnosti alebo činnosti predstavujúce trestný čin. Tieto údaje sa nikdy nepoužívajú na identifikáciu alebo profilovanie používateľa, ale iba na účely ochrany stránky a jej používateľov, s týmito informáciami bude nakladané na základe oprávnených záujmov vlastníka.

4. Ak stránka umožňuje vkladanie komentárov, alebo v prípade konkrétnych služieb požadovaných užívateľom, vrátane možnosti zaslania životopisu pre prípadný pracovný vzťah, stránka automaticky zisťuje a eviduje niektoré identifikačné údaje užívateľa, vrátane e-mailovej adresy. Tieto údaje sú určené na to, aby ich používateľ dobrovoľne poskytol v čase žiadosti o poskytnutie služby. Vložením komentára alebo iných informácií používateľ výslovne akceptuje informácie o ochrane osobných údajov, a najmä súhlasí s tým, aby vložený obsah bol voľne sprístupnený aj tretím stranám. Prijaté údaje budú použité výlučne na poskytnutie požadovanej služby a len po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby.

5. Informácie, ktoré používatelia stránky považujú za zverejnené prostredníctvom služieb a nástrojov, ktoré majú k dispozícii, poskytuje používateľ vedome a dobrovoľne, čím túto stránku zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek porušenie zákona. Je na používateľovi, aby si overil, či má povolenie na zadávanie osobných údajov tretích strán alebo obsahu chráneného národnými a medzinárodnými normami.


2 - Účel spracovania údajov

1. Údaje zhromaždené stránkou počas jej prevádzky sa používajú na účely uvedené vyššie a na nasledujúce účely:

Žiadosť o údaje na marketingové účely

2. Údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu a v žiadnom prípade nepresahujúcu 2 roky .

3. Údaje používané na bezpečnostné účely (blokovanie pokusov o poškodenie stránky) sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.


3 - Údaje poskytnuté používateľom

1. Ako je uvedené vyššie, nepovinné, výslovné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na tejto stránke zahŕňa následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek iných osobných údajov uvedených v správe. .

2. Špecifické súhrnné informácie budú na požiadanie postupne hlásené alebo zobrazené na stránkach lokality zriadenej pre konkrétne služby.


4 - Podpora pri konfigurácii prehliadača

1. Užívateľ môže spravovať cookies aj cez nastavenia svojho prehliadača. Vymazaním súborov cookie z prehliadača však môžete odstrániť predvoľby, ktoré ste nastavili pre stránku.

2. Ak chcete získať ďalšie informácie a podporu, môžete navštíviť aj konkrétnu stránku pomocníka webového prehliadača, ktorý používate:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Pluginy sociálnych sietí

1. Táto stránka tiež obsahuje pluginy a/alebo tlačidlá pre sociálne siete, aby bolo možné jednoducho zdieľať obsah na vašich obľúbených sociálnych sieťach. Tieto doplnky sú naprogramované tak, aby pri prístupe na stránku nenastavovali žiadne súbory cookie, aby sa zabezpečilo súkromie používateľa. Prípadne sa súbory cookie nastavia, ak to sociálne siete poskytujú, iba vtedy, keď používateľ efektívne a dobrovoľne použije plugin. Majte na pamäti, že ak používateľ prehliada sociálnu sieť, keď je prihlásený, už pri registrácii na sociálnej sieti súhlasil s používaním súborov cookie prenášaných prostredníctvom tejto stránky.

2. Zhromažďovanie a používanie informácií získaných prostredníctvom pluginu sa riadi príslušnými zásadami ochrany osobných údajov sociálnych sietí, na ktoré sa prosím obráťte:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. VAŠE PRÁVA


1. Umenie. 13, kap. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 sú uvedené práva užívateľa.

2. Zámerom stránky VitaStrong.it je preto informovať užívateľa o existencii užívateľských práv na základe nasledujúcich článkov nariadenia (EÚ) 2016/679:

a) Na základe čl. 15, o práve záujemcu požiadať vlastníka o prístup k osobným údajom na základe čl. 16 možnosť opravy poskytnutých údajov na základe čl. 18 možnosť integrácie alebo obmedzenia spracúvania, ktoré sa ho týka, alebo z oprávnených dôvodov namietať proti ich spracúvaniu na základe čl. 21, okrem práva na prenosnosť údajov na základe čl. 20 Nariadenie (EÚ);

b) právo požadovať zrušenie na základe článku 17, transformáciu do anonymnej formy alebo zablokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom, vrátane údajov, ktorých uchovávanie nie je nevyhnutné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracované.

c) právo získať potvrdenie o tom, že na operácie aktualizácie, opravy, integrácie údajov, rušenia, blokovania údajov, transformácie boli upozornení, aj pokiaľ ide o ich obsah, tí, ktorým boli údaje oznámené alebo šírené , okrem prípadu, keď sa toto plnenie ukáže ako nemožné alebo zahŕňa použitie prostriedkov zjavne neprimeraných chránenému právu.

3. Žiadosti je možné adresovať správcovi údajov bez formalít alebo alternatívne prostredníctvom formulára poskytnutého Garantom pre ochranu osobných údajov alebo zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]

4. Ak je liečba založená na umení. 6 ods. 1 písm. a) – výslovný súhlas s použitím – alebo na čl. 9 ods. 2 písm. a) – výslovný súhlas s použitím genetických, biometrických, zdravotných údajov odhaľujúcich náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory – používateľ má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť zaobchádzania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

5. Rovnako v prípade porušenia zákona má užívateľ právo podať sťažnosť Garantovi za ochranu osobných údajov, ako orgánu zodpovednému za monitorovanie spracovania údajov v Taliansku.

6. Podrobnejšie preskúmanie vašich práv nájdete v článkoch 15 – 22 nariadenia (EÚ) 2016/679.VY. BEZPEČNOSŤ POSKYTOVANÝCH ÚDAJOV


1. Táto stránka spracúva údaje používateľov zákonným a správnym spôsobom, pričom prijíma príslušné bezpečnostné opatrenia zamerané na zamedzenie neoprávneného prístupu, zverejnenia, úpravy alebo neoprávneného zničenia údajov. Spracovanie sa vykonáva pomocou IT a/alebo telematických nástrojov s organizačnými metódami a logikou, ktorá sa presne vzťahuje na uvedené účely.

2. Okrem vlastníka môžu mať v niektorých prípadoch aj kategórie osôb podieľajúcich sa na organizácii stránky (administratívni, obchodní, marketingoví, právnici, správcovia systémov) alebo externé subjekty (napríklad poskytovatelia technických služieb tretích strán, kuriéri). prístup k údajom, poštové služby, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry).VII. ZMENY TOHTO DOKUMENTU


1. Tento dokument, ktorý predstavuje zásady ochrany osobných údajov tejto stránky, je zverejnený na adrese:

https://vitastrong.it/it/content/7-privacy-policy

2. Môže podliehať zmenám alebo aktualizáciám. V prípade významných zmien a aktualizácií budú tieto hlásené s konkrétnymi upozorneniami pre používateľov.

3. Predchádzajúce verzie dokumentu budú stále dostupné na tejto stránke.

4. Dokument bol aktualizovaný dňa 21.11.2019 , aby bol v súlade s príslušnými regulačnými ustanoveniami a najmä v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.