INTEGRITETSPOLICYI - INFORMATION OM WEBBPLATSENS SEKRETESSPOLICY


1. Detta avsnitt innehåller information om hanteringsmetoderna för VitaStrong.it med hänvisning till behandlingen av data från VitaStrong.it -användare.

2. Denna information är också giltig för tillämpningen av artikel 13 i förordning (EU) nr. 2016/679, om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter samt fri rörlighet för sådana uppgifter, för personer som interagerar med VitaStrong.it och kan nås på adressen som motsvarar den första sidan:

www.https://vitastrong.it/sv/

3. Informationen tillhandahålls endast för VitaStrong.it och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via länkar som finns däri.

4. Syftet med detta dokument är att tillhandahålla information om metoderna, tidpunkten och arten av den information som de personuppgiftsansvariga ska tillhandahålla användare vid anslutning till VitaStrong.it webbsidor, oavsett syftet med själva anslutningen, enl. den italienska och europeiska lagstiftningen.

5. Informationen kan komma att ändras på grund av införandet av nya regler i detta avseende, användaren uppmanas därför att regelbundet kontrollera denna sida.

6. Om användaren är under 14 år, i enlighet med artikel 8, c.1 i förordning (EU) 2016/679, och i art. 2 - Quinquies of Legislative Decreet 196/2003, såsom ändrat genom Legislative Decreet 181/18, kommer att behöva legitimera sitt samtycke genom tillstånd från föräldrarna eller vårdnadshavarna.II - DATABEHANDLING


1 - Ägare av data

1. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, tjänst eller annat organ som enskilt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. Han har även hand om säkerhetsprofilerna.

2. När det gäller denna webbplats är den personuppgiftsansvarige: Globax Nutrition SRL, och för varje förtydligande eller utövande av användarens rättigheter kan han kontakta honom på följande e-postadress: [email protected] .


2 - Ansvarig för databehandling

1. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, tjänst eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

2. Enligt artikel 28 i förordning (EU) nr. 2016/679, efter utnämning av dataägaren, är personuppgiftsansvarig för webbplatsen VitaStrong.it : Globax Nutrition SRL


3 - Plats för databehandling

1. Behandlingen av data som genereras genom användningen av VitaStrong.it sker på Via IV Giugno 81, Serravalle, 47899, San Marino

2. Vid behov kan de uppgifter som är kopplade till nyhetsbrevstjänsten behandlas av den personuppgiftsansvarige eller personer som denne utsett för detta ändamål vid det aktuella kontoret.III
- COOKIES


1 - Typ av kakor

1. Webbplatsen VitaStrong.it använder cookies för att göra användarens surfupplevelse enklare och mer intuitiv: cookies är små textsträngar som används för att memorera viss information som kan röra användaren, hans preferenser eller enhetens tillgång till Internet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) och används huvudsakligen för att anpassa webbplatsens funktion till användarens förväntningar, erbjuda en mer personlig surfupplevelse och memorera de tidigare valen.

2. En cookie består av en liten uppsättning data som överförs till användarens webbläsare från en webbserver och kan endast läsas av servern som gjorde överföringen. Det är inte körbar kod och överför inte virus.

3. Cookies registrerar ingen personlig information och identifierbar data kommer inte att lagras. Om du vill kan du förhindra att vissa eller alla cookies sparas. I det här fallet kan användningen av webbplatsen och de tjänster som erbjuds dock äventyras. För att fortsätta utan att ändra alternativen för cookies fortsätter du bara att surfa.

Nedan är de typer av cookies som webbplatsen använder:


2 - Tekniska cookies

1. Det finns många tekniker som används för att lagra information på användarens dator, som sedan samlas in av webbplatserna. Bland dessa är den mest kända och mest använda HTML-cookies. De används för navigering och för att underlätta åtkomst och användning av webbplatsen för användaren. De är nödvändiga för överföring av kommunikation på det elektroniska nätet eller för att leverantören ska kunna tillhandahålla den tjänst som kunden efterfrågar.

2. Inställningarna för att hantera eller inaktivera cookies kan variera beroende på vilken webbläsare som används. I vilket fall som helst kan användaren hantera eller begära en allmän avaktivering eller annullering av cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsare. Denna inaktivering kan sakta ner eller förhindra åtkomst till vissa delar av webbplatsen.

3. Användningen av tekniska cookies möjliggör säker och effektiv användning av webbplatsen.

4. De kakor som infogas i webbläsaren och vidarebefordras via Google Analytics eller genom bloggares statistiktjänst eller liknande är tekniska endast om de används för webbplatsoptimeringsändamål direkt av webbplatsägaren, som kommer att kunna samla in information i aggregerad form på antalet användare och hur de besöker webbplatsen. Under dessa villkor gäller samma regler för analyscookies, vad gäller information och samtycke, som för tekniska cookies.

5. Ur varaktighetssynpunkt kan temporära sessionscookies urskiljas som automatiskt raderas i slutet av surfsessionen och används för att identifiera användaren och därför undviker att logga in på varje besökt sida och de permanenta som förblir aktiva i datorn tills den löper ut eller avbryts av användaren.

6. Sessionscookies kan installeras för att tillåta åtkomst och beständighet i det reserverade området av portalen som en autentiserad användare.

7. De lagras inte permanent utan uteslutande under hela navigeringen tills webbläsaren stängs och försvinner när den stängs. Deras användning är strikt begränsad till överföring av sessionsidentifierare som består av slumptal som genereras av servern som är nödvändiga för att möjliggöra säker och effektiv utforskning av webbplatsen.


3 - Tredjepartscookies

1. I förhållande till ursprunget kan cookies som skickas till webbläsaren direkt från webbplatsen du besöker särskiljas från de från tredje part som skickas till din dator från andra webbplatser och inte från den du besöker.

2. Permanenta cookies är ofta tredjepartscookies.

3. De flesta tredjepartscookies består av spårningscookies som används för att identifiera onlinebeteende, förstå intressen och därför anpassa reklamerbjudanden för användare.

4. Analytiska cookies från tredje part kan installeras. De skickas från domäner från ovan nämnda tredje parter utanför webbplatsen.

5. Tredjeparts analytiska cookies används för att upptäcka information om användarbeteende på VitaStrong.it . Undersökningen sker anonymt, för att övervaka prestanda och förbättra webbplatsens användbarhet. Tredjeparts profileringscookies används för att skapa användarprofiler, för att föreslå reklambudskap i linje med de val som uttrycks av användarna själva.

6. Användningen av dessa cookies styrs av reglerna som ställts upp av tredje part själva, därför uppmanas användare att läsa sekretessinformationen och indikationerna för att hantera eller inaktivera cookies som publiceras på de relativa webbsidorna.


4 - Profileringscookies

1. Profileringscookies skapar användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som användaren uttrycker när han surfar på nätet.

2. När dessa typer av cookies används måste användaren ge uttryckligt samtycke.

3. Artikel 22 i förordning (EU) 2016/679 och artikel 122 i dataskyddskoden ska tillämpas.IV - DATABEHANDLADE


1 - Databehandlingsläge

1. Liksom alla webbplatser använder den här webbplatsen även loggfiler där information som samlas in på ett automatiskt sätt sparas under användarbesök. Informationen som samlas in kan vara följande:

- Internet protocol (IP) adress;
- typ av webbläsare och parametrar för enheten som används för att ansluta till webbplatsen;
- namnet på internetleverantören (ISP);
- datum och tid för besöket;
- webbsida för besökarens ursprung (hänvisning) och utgång;
- eventuellt antalet klick.

2. Ovannämnda information behandlas i en automatiserad form och samlas in i en exklusivt aggregerad form för att verifiera att webbplatsen fungerar korrekt, och av säkerhetsskäl. Denna information kommer att behandlas utifrån ägarens legitima intressen.

3. Av säkerhetsskäl (spamfilter, brandväggar, virusdetektering) kan de automatiskt registrerade uppgifterna eventuellt även innehålla personuppgifter såsom IP-adressen, som skulle kunna användas, i enlighet med tillämpliga lagar, för att blockera försök att skada själva webbplatsen eller för att orsaka skada på andra användare, eller i alla fall skadliga aktiviteter eller aktiviteter som utgör ett brott. Dessa data används aldrig för identifiering eller profilering av användaren, utan endast i syfte att skydda webbplatsen och dess användare, sådan information kommer att behandlas utifrån ägarens legitima intressen.

4. Om webbplatsen tillåter införande av kommentarer, eller i fallet med specifika tjänster som begärs av användaren, inklusive möjligheten att skicka Curriculum Vitae för en eventuell arbetsrelation, upptäcker och registrerar webbplatsen automatiskt vissa identifieringsdata för användaren , inklusive e-postadressen. Dessa uppgifter är avsedda att tillhandahållas frivilligt av användaren vid tidpunkten för begäran om tillhandahållande av tjänster. Genom att infoga en kommentar eller annan information, accepterar användaren uttryckligen integritetsinformationen och samtycker i synnerhet till att innehållet som infogas fritt avslöjas även för tredje part. De mottagna uppgifterna kommer att användas uteslutande för tillhandahållande av den begärda tjänsten och endast under den tid som krävs för tillhandahållande av tjänsten.

5. Den information som användare av webbplatsen anser offentliggöra genom de tjänster och verktyg som görs tillgängliga för dem, tillhandahålls av användaren medvetet och frivilligt, vilket befriar denna webbplats från allt ansvar för eventuella brott mot lagen. Det är upp till användaren att verifiera att de har tillstånd att ange personuppgifter från tredje part eller innehåll som skyddas av nationella och internationella standarder.


2 - Syfte med databehandling

1. De uppgifter som samlas in av webbplatsen under dess drift används för de ändamål som anges ovan och för följande ändamål:

Databegäran för marknadsföringsändamål

2. Datalagring kommer att utföras under den period som är absolut nödvändig för att uppnå ovannämnda syfte och i vilket fall som helst inte överstiga 2 år .

3. Uppgifterna som används för säkerhetsändamål (blockera försök att skada webbplatsen) bevaras under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå det tidigare angivna syftet.


3 - Data som tillhandahålls av användaren

1. Som nämnts ovan innebär det frivilliga, uttryckliga och frivilliga sändningen av e-postmeddelanden till adresserna som anges på denna webbplats efterföljande förvärv av avsändarens adress, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personliga uppgifter som ingår i meddelandet .

2. Specifik sammanfattningsinformation kommer successivt att rapporteras eller visas på sidorna på webbplatsen som ställts in för särskilda tjänster på begäran.


4 - Stöd för att konfigurera din webbläsare

1. Användaren kan också hantera cookies genom inställningarna i sin webbläsare. Att ta bort cookies från din webbläsare kan dock ta bort de inställningar du har angett för webbplatsen.

2. För mer information och support kan du också besöka den specifika hjälpsidan för webbläsaren du använder:


- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Plugins för sociala nätverk

1. Den här webbplatsen innehåller även plugins och/eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade så att de inte ställer in några cookies när du kommer åt sidan, för att skydda användarnas integritet. Så småningom sätts cookies, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren effektivt och frivilligt använder plugin-programmet. Tänk på att om användaren surfar och loggar in på det sociala nätverket så har han redan samtyckt till användningen av cookies som förmedlas via denna webbplats när han registrerar sig på det sociala nätverket.

2. Insamling och användning av information som erhålls via plugin regleras av respektive integritetspolicy för de sociala nätverken, till vilka hänvisas till:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

Google+: http://www.google.com/policies/technologies/cookies

Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policyV. DINA RÄTTIGHETER


1. Konsten. 13, kap. 2 i förordning (EU) 2016/679 listar användarens rättigheter.

2. Webbplatsen VitaStrong.it avser därför att informera användaren om existensen av användarens rättigheter, baserat på följande artiklar i förordning (EU) 2016/679:

a) På grundval av art. 15, om den berörda partens rätt att be ägaren om tillgång till personuppgifter, baserat på art. 16 möjligheten att rätta de lämnade uppgifterna, baserat på art.18 möjligheten att integrera eller begränsa den behandling som berör honom, eller att motsätta sig, av legitima skäl, deras behandling baserat på art. 21, utöver rätten till dataportabilitet enligt art. 20 förordning (EU);

b) rätten att begära annullering på grundval av artikel 17, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlas i strid med lagen, inklusive uppgifter vars lagring inte är nödvändig i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in eller senare bearbetas.

c) rätten att erhålla intyg om att uppdatering, rättelse, integrering av data, annullering, blockering av data, omvandling har uppmärksammats, även vad gäller deras innehåll, av dem till vilka uppgifterna har kommunicerats eller spridits , utom i de fall då detta fullgörande visar sig vara omöjligt eller innebär användning av medel som är uppenbart oproportionerliga i förhållande till den skyddade rätten.

3. Begäran kan ställas till den personuppgiftsansvarige, utan formaliteter eller alternativt med hjälp av formuläret som tillhandahålls av Garanten för skydd av personuppgifter, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen: [email protected]

4. Om behandlingen baseras på art. 6, punkt 1, lett. a) – uttryckligt samtycke till användning – eller på art. 9 stycket 2 lett. a) – uttryckligt samtycke till användning av genetiska, biometriska, hälsorelaterade data som avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter – användaren har rätt att när som helst återkalla samtycket utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserat på det samtycke som gavs före återkallelsen.

5. På samma sätt, i händelse av brott mot lagen, har användaren rätt att lämna in ett klagomål till Garanten för skydd av personuppgifter, som den myndighet som ansvarar för att övervaka databehandlingen i den italienska staten.

6. För en mer djupgående undersökning av dina rättigheter, se artiklarna 15-22 i förordning (EU) 2016/679.DU. SÄKERHET FÖR TILLHANDLADE DATA


1. Denna webbplats behandlar användardata på ett lagligt och korrekt sätt, och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder som syftar till att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller otillåten förstörelse av data. Behandlingen utförs med hjälp av IT- och/eller telematikverktyg, med organisatoriska metoder och med logik strikt relaterad till de angivna ändamålen.

2. Förutom ägaren kan i vissa fall kategorier av personer som är involverade i organisationen av webbplatsen (administrativa, kommersiella, marknadsförings-, juridiska, systemadministratörer) eller externa ämnen (såsom tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, kurirer) ha tillgång till uppgifterna, posttjänster, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer).VII. ÄNDRINGAR I DETTA DOKUMENT


1. Detta dokument, som utgör integritetspolicyn för denna webbplats, publiceras på adressen:

https://vitastrong.it/sv/content/7-privacy-policy

2. Det kan komma att ändras eller uppdateras. Vid betydande ändringar och uppdateringar kommer dessa att rapporteras med specifika meddelanden till användarna.

3. Tidigare versioner av dokumentet kommer fortfarande att finnas tillgängliga på den här sidan.

4. Dokumentet uppdaterades den 21/11/2019 för att följa de relevanta bestämmelserna, och i synnerhet i enlighet med förordning (EU) 2016/679.